Biblia a teológia

26. február

Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste ?Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.

Lukás 13:23-28

Usilujte sa vojsť tesnou bránou! Z týchto Ježišových slov zaznieva nesmierna naliehavosť. Existuje totiž i niečo také, ako zamknutá brána či zamknuté dvere. Existuje niečo také ako ostať vonku, byť vyhodený. Existuje niečo také ako zúfalý plač a škrípanie zubami. Keby sme to chceli vyjadriť jedným slovom, povedali by sme: Neskoro. V otázke spasenia existuje niečo také ako prísť neskoro. Mnohí aj budú chcieť vojsť, ale pre nich už bude neskoro. Nájdu zatvorené dvere.

Slová o vyhodení, o plači a škrípaní zubov sú vážne, priam hrozivé slová. Ale aj tieto slová vychádzajú z úst toho, ktorý je vtelenou a stelesnenou Božou láskou. Ako však máme tomu rozumieť, keď tu Ježiš berie na seba podobu domáceho pána, hospodára, ktorý raz definitívne zavrie dvere? Vari je to ten istý, ktorý tieto dvere spásy otvoril dokorán? Ktorý sa sám stal tými dverami, aby človek nimi mohol vojsť do Božieho kráľovstva? A zrazu mu túto možnosť sám vezme a dvere zatvorí?!

My považujeme otvorené dvere za samozrejmosť. Ale samozrejmosťou sú zatvorené dvere. Samozrejmosťou je Boží súd nad človekom. Samozrejmosťou je byť vyhodený von. Otvorené dvere, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je zázrak Božej lásky. Nás prekvapuje tvrdosť a neoblomnosť pána, ktorý neotvorí tým, ktorí klopú na zatvorené dvere. Ale prekvapujúce je to, že On tieto dvere vôbec na čas otvoril. Že nám umožnil vstúpiť dnu, aby sme boli zachránení. To je to najväčšie prekvapenie. To je zvesť evanjelia, radostná zvesť.

Pane, ďakujeme za otvorené dvere, ktorými sme mohli vstúpiť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal