Téma - Nebo a peklo

8. júl

Vždy, keď sú ľudia konfrontovaní s Ježišom, rozdelia sa na dve skupiny. Niektorí Ježišovu ponuku milosti prijmú, iní ju odmietnu. K rozdeleniu...