Téma - Nebo a peklo

8. jún

Ježiš sľubuje svojim učeníkom dva príbytky, jeden v nebi a druhý na zemi. Na čo slúžia a čo je ich cieľom a zmyslom, si môžete prečítať v dnešnom...

17. apríl

Ježiš dáva kajúcemu zločincovi na kríži tri uistenia. Sú to dary, ktoré si ani oni, ani my nezaslúžime.