Téma - Novozmluvné štúdie

Modlitba Pánova

Ak sa chceme modliť modlitbu Pánovu, nestačí, ak ju opakujeme. Potrebujeme vedieť, čo tie jednotlivé prosby znamenajú. Tu je krátke zhrnutie.