Téma - Novozmluvné štúdie

#4 Ježišove prekvapenia

Aj keď sa často cítime nesmrteľní, smrť je miestom určenia pre nás všetkých. Dáva Ježišov výrok o tom, že On je „vzkriesenie a život“ nejakú nádej ?

30. máj

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní odchádza do neba, ale Boží spásny príbeh pokračuje ďalej. Nič sa vlastne nekončí, ale v určitom zmysle všetko ešte len...