Téma - Novozmluvné štúdie

Keď ochladne láska

V liste do zboru v Efeze nejde len o tamojších a vtedajších veriacich, ale aj o nás. Aké povzbudenia a napomenutia z neho vyplývajú pre veriacich a...