Nezaradené

26. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal-Éderom. Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel.

Genezis 35: 21 – 22

 

Manželkinou smrťou Jákobovo utrpenie nekončí. Ďalší úder prichádza zo strany syna, prvorodeného Rúbena: Rúben odišiel a spal s Bilhou. Mravné zlyhanie Rúbena Biblia spomína v súvislosti s viacerými úmrtiami v Jákobovej rodine. Akoby tým chcela povedať, že bolesť a zármutok nespôsobuje len smrť, ale aj hriech. Keď dieťa zhreší, je to rovnako dôvod k zármutku, ako keď niekto blízky zomrie.

Znovu tu ide o mravné zlyhanie, o hriech smilstva. Najprv zlyhala dcéra Dína, teraz syn Rúben. Rúben pritom zneuctí manželské lôžko vlastného otca, keďže sa vyspal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca a svojou nevlastnou matkou. Je prekvapujúce, že k mravnému pádu prvorodeného Rúbena dôjde po duchovnej obnove v Jákobovej rodine. Aké varovné aj pre nás! Ráno môžeme sedieť pod kazateľnicou a večer môžeme smutne zlyhať.

To znamená, že žiadna duchovná skúsenosť v minulosti nás neochráni pred hriechom v prítomnosti. Nech by sme prežili akúkoľvek hlbokú duchovnú skúsenosť, neurobí nás to imúnnymi voči pokušeniu a hriechu. Môžeme sa dať zaočkovať proti rôznym chorobám, aby sme získali voči nim imunitu, odolnosť. Niektorí veriaci sa usilujú o niečo podobné v duchovnom živote. Hľadajú, čo by ich urobilo imúnnymi voči hriechu. Ale v duchovnom živote niet takej očkovacej látky, ktorou by sme sa mohli dať zaočkovať proti hriechu. Ježiš povedal: Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia (Mt 26:41). Nie nejaká duchovná skúsenosť, ale len každodenná bdelosť a poslušnosť nás môžu ochrániť.

A čo povie Jákob na synov hriech? Tu ešte mlčí, ale keď na smrteľnej posteli dáva požehnanie svojim synom, Rúbenovi povie: Rúben… nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho (Gn 49:4). Rúben pre tento hriech prišiel o postavenie prvorodeného aj o požehnanie s tým spojené. Hriechom nič nezískame, iba trpkú skúsenosť, čo sme ním v živote stratili a o čo sme sa sami pripravili. Jednorázový skutok, ale celoživotné následky!

Pane, prosíme, pomôž nám chrániť sa v každodennom zápase s pokušením!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal