Biblia a teológia

26. október

Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na moti strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá.

Jonáš 1:3-4

Čo znamená neposlúchať Boha? To vidíme na príklade neposlušného Jonáša. Neposlušnosť nie je len život vo vlastnej réžii, ale aj život na vlastné náklady. O Jonášovi čítame, že na svojom úteku zaplatil cestovné, aby sa mohol plaviť na lodi. To určite nebol lacný špás. Ale za čo Jonáš v skutočnosti platí? Platí, lepšie povedané dopláca  na svoju neposlušnosť. Každé naše nie, ktoré Bohu povieme, nás vždy bude stáť viac ako naše áno. Neposlušnosť nás vždy vyjde drahšie ako poslušnosť. Zo začiatku to tak nevyzerá. Veď aké ľahké je Boha neposlúchať! Je to poslušnosť, ktorá sa zo začiatku zdá byť taká ťažká. Ale to, čo sa zo začiatku zdalo byť také ľahké, sa neskôr ukázalo byť čoraz ťažšie. Veď si všimnime pokračovanie Jonášovej cesty neposlušnosti.

Jonáš si naivne myslí, že keď povie Bohu svoje nie, bude mať od Neho pokoj. Že ho Boh už nechá na pokoji. Omyl. Môžeš mať pokoj s Bohom, ale nemôžeš mať pokoj od Boha. Boh si ťa nájde, alebo si na teba počká. Nedá sa zbaviť Boha útekom od Boha. Môžeš utekať, ale nemôžeš ujsť. Môžeš i bojovať s Bohom, ale nemôžeš vyhrať. O tom sa presvedčil i Jonáš.

Na prvý pohľad sa zdá, že Jonášov útek bude korunovaný úspechom. Práve, keď potrebuje loď do Taršíša, jedna kotví v prístave, pripravená odplávať. A má ešte voľné miesto. Ako keby čakalo na Jonáša. Útek sa podaril. Vidíte? Vždy, keď sa rozhodneme pre cestu svojvôle, je poruke nejaká loď, nejaká úniková cesta.

Ale Jonáš čoskoro zistí, že síce môže utekať, ale nemôže ujsť. Uteká, ale v ústrety búrke. Tá vždy príde, skôr či neskôr. Lepšie je, keď príde skôr ako neskôr. Čo je búrka? Je to Boží megafón. Keď nepočujeme Boží tichý hlas, Boh si k ústam priloží megafón. Boží zvýšený hlas má neraz podobu búrky. Ale každá búrka, ktorú Boh pošle, je prejavom jeho milosti. Je to ako červená stopka, ktorá zasvieti, keď sme na úteku pred Bohom. Keď kráčame cestou neposlušnosti.

Pane, my sa viac bojíme poslušnosti ako neposlušnosti. Pomôž nám viac sa báť neposlušnosti ako poslušnosti!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal