Biblia a teológia

11. máj

Potom sa Izraeliti previnili porušením kliatby. Áchan… si totiž vzal niečo z vecí pod kliatbou, a preto vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelitom… Jozua povedal Áchanovi: Syn môj,… povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj. Áchan odpovedal Jozuovi: Naozaj som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela. Toto som urobil: Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť, dvesto šekelov striebra a jeden zlatý prút. Zatúžil som po tom a vzal som si to. Je to skryté v zemi pod mojím stanom.

Jozua 7:1, 19-21

Krádež, ktorej sa dopúšťa Áchan, nie je obyčajná krádež. Je to svätokrádež. Svätokrádeže sa dopúšťame vtedy, keď si privlastníme niečo, čo patrí Bohu, napríklad slávu. Čo si privlastnil Áchan? Plášť, striebro a zlato z vojnovej koristi, ktorá patrila výlučne Bohu. Víťazstvo nad Jerichom bolo Božie víťazstvo bez prispenia ľudu. Preto všetka vojnová korisť mala pripadnúť Bohu na znamenie, že všetka zásluha na víťazstve patrí len Jemu. Áchan to však nerešpektoval.

Čo robí, keď je jeho vina odhalená ? Verejne sa k tomu priznáva: Naozaj som sa prehrešil proti Hospodinovi. To však nie je pokánie z hriechu, ani vyznanie hriechu. Je to len priznanie viny. Medzi vyznaním a priznaním je veľký rozdiel. Hriech vyznávame pod tlakom Ducha. No priznávame ho pod ťarchou dôkazov. Teda až potom, ako náš hriech vyšiel najavo. Áchan sa priznáva ako človek, ktorý bol verejne dochytený, odhalený a usvedčený.

Jeho priznanie je však veľmi poučné. Toto som urobil: Videl som… Zatúžil som… vzal som… Je to skryté… Tu máme anatómiu hriechu. Všetko to začalo jeho videním. Naše oči sú vstupnou bránou do nášho vnútra. Vonkajší podnet vyvolá vnútornú žiadostivosť, neodolateľnú túžbu po niečom. Naša túžba potom dáva do pohybu našu vôľu, vzal som si to. Keď je hriech vykonaný, páchateľ sa snaží zahladiť za sebou stopy. Je to skryté v zemi pod mojím stanom. To je prirodzený inštinkt hriešnika už od čias našich prarodičov v raji. Nielen že sa previníme, ale svoju vinu i skrývame, tajíme. Ale pred Bohom nič neskryjeme. Neskryl ani Áchan. A trest nenechal na seba dlho čakať…

Pane, pomôž nám chrániť sa pred hriešnymi túžbami nášho srdca!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal