Biblia a teológia

26. september

Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé.

Žalm 51:1-6

Dávidovej prosbe o odpustenie hriechu predchádza jeho poznanie hriechu: Veď ja viem o svojich previneniach. Tento prvý krok je vždy ten najťažší. Niekedy nám dlho trvá, kým spoznáme svoju vinu a hriech nazveme hriechom. Aj Dávidovi to trvalo skoro rok. Na svedomí mal cudzoložstvo a vraždu, ale on žil tak, ako keby sa nič nestalo. Zahladil za sebou stopy a myslel si, že tým zahladí i svoju vinu. Ale nezahladil.

To, čo sa Dávidovi podarilo skryť pred ľuďmi, sa mu nepodarilo skryť pred Bohom. A čo urobí Boh? Nechá Dávida v tom, že sa mu to „prepieklo“? Nič horšie sa nám nemôže stať ako to, keď sa nám hriech „prepečie“. Nie, Boh neurobí tú strašnú vec, že by nechal Dávida v jeho hriechu. Preto to, čo Dávid prikryl, Boh odkryl. Hoci až po čase. Lebo hriech nemá premlčaciu dobu. Boh pošle k Dávidovi dvorného kazateľa, ktorý konfrontuje kráľa s jeho previnením. A to, čo podľa Dávida už patrilo minulosti, zrazu stojí pred ním ako živý, prítomný a nevyriešený problém: … svoj hriech mám stále na mysli. Hriech nie a nie zmiznúť spred jeho očí. Ten je stále tu, ide s ním ako jeho tieň, pred ktorým sa nedá ujsť. Líha s ním i vstáva s ním.

Dávid tak po roku nachádza odvahu pozrieť sa svojmu hriechu priamo do očí. Nazve veci pravým meno, tak ako ich nazýva Boh. Zlo, ktorého sa dopustil, nazve hriechom. Je dôležité nazvať hriech hriechom. Tým dávame Bohu za pravdu ohľadne nášho previnenia. Hriech je preto hriechom, lebo je tu Boh. On nazýva zlo v našom živote hriechom, previnením sa voči Nemu. Dávid tak vidí nielen sociálny rozmer svojej viny, vinu voči Uriášovi a Batšebe. Vidí i duchovný rozmer svojej viny, vinu voči Bohu. To je to, čo je na hriechu najvážnejšie a najzávažnejšie. Máme čo dočinenia s Bohom a pred jeho tribunálom stojíme vinní. Cesta k tomuto poznaniu môže byť dlhá. Ale stojí za to.

Pane, pomôž i nám hriech nazývať hriechom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal