Nezaradené

28. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi… Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali.

Lukáš 5: 4 – 7

Ježiš káže zástupom, ale s výzvou sa obráti na Šimona. Lebo pred Bohom nestojíme ako anonymný dav ľudí, ale ako jednotlivci, ktorí sú volaní ku konkrétnej poslušnosti. Tak, ako je k nej volaný Šimon. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov. Ale to je to posledné, na čo má Šimon chuť. Veď má za sebou celú noc neúspešného rybolovu. Už sa nevie dočkať toho, kedy si pôjde domov oddýchnuť. A teraz mu Ježiš hovorí, aby to skúsil ešte raz. On, náboženský Učiteľ, chce radiť jemu, skúsenému rybárovi, ako a kde má chytať ryby! Či nevie, že najlepší čas na rybolov je noc a nie deň?

Ježišovo slovo úplne protirečí Petrovej celonočnej skúsenosti aj jeho rybárskej logike. Všetko hovorí v neprospech slova. A predsa je tu niečo, čo hovorí v jeho prospech. Len jedna jediná, ale tá najpodstatnejšia vec. A síce, že je to Ježišovo slovo. Keby to Šimonovi navrhol ktokoľvek iný, tak ho jednoducho odbije. Ale keďže to hovorí Ježiš, Peter poslúchne: … na tvoje slovo spustíme siete. A Peter prežije, že poslušnosť prináša požehnanie: Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Ale s požehnaním sa treba deliť. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Požehnanie sa zachová len vtedy, keď sa s ním podelíme. Keď si ho chceme ponechať pre seba, prídeme oň.

Šimon v ten deň prežije, že Ježiš vždy stojí za svojím slovom. Že jeho rozkazy sú aj zasľúbeniami. Aj keď neraz stoja v rozpore s našou skúsenosťou i s našou logikou. Je však lepšie dať na Ježišovo slovo ako na svoju skúsenosť či logiku. Toto je Šimonova nová skúsenosť, ktorá sa môže stať aj našou. Lebo Ježiš ešte nikdy nedal nezmyselné rozkazy. Ani vtedy, ani dnes.

Pane, odpusť nám, keď si neraz myslíme, že my tomu rozumieme lepšie ako Ty!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal