Nezaradené

22. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, čo sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume.

Lukáš 4: 20 – 24

Všade tam, kde príde Ježiš, nastane chvíľa nesmierneho významu. Veď On je ten, ktorý je poslaný zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom… oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak… (v. 18) Čím sa stane jeho návšteva v synagóge pre obyvateľov Nazareta?

Keď Ježiš prečíta slová proroka Izaiáša, povie: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. Neslýchané tvrdenie! Čo pred stáročiami Izaiáš predpovedal, to sa teraz plní. Čo predpovedal? Príchod mesiášskej doby, ktorá bude znamenať vyhlásenie času Božej milosti. A to, čo sa doteraz sobotu čo sobotu v synagógach čítalo ako zasľúbenie pre budúcnosť, sa dnes naplnilo. Udrela Božia hodina pre naplnenie dávneho zasľúbenia. A Ježiš prišiel vyhlásiť milostivý rok Pánov! Ten čas milosti, na ktorý čakali všetky generácie Božieho ľudu po celé stáročia.

S akou odozvou sa stretne Ježišovo vyhlásenie? Jeho slovám prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. Ale oni chcú nielen počuť, ale aj niečo vidieť. Zázraky, ktoré Ježiš urobil v Kafarnaume. Prečo im nestačí Ježišovo slovo? Lebo sa „potkli“ na Ježišovej osobe. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? Veď my dobre poznáme jeho pôvod. Je to len syn tesára z nášho mesta. Ak Mu máme veriť, musí nám najprv dokázať, že s Ním a v Ňom prišiel mesiášsky čas. A najlepšie keď to dokáže nejakým zázrakom.

Predsudky im bránia vidieť v Ježišovi niekoho viac ako len tesárovho syna. Stáli príliš blízko pri Ňom, aby mohli vidieť jeho skutočnú veľkosť. Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o Ňom súd ešte skôr, ako si Ho poriadne vypočuje a skúma jeho tvrdenia. Tak sa predsudok stáva zámienkou a výhovorkou, za ktorú sa človek skrýva, aby nemusel byť konfrontovaný so skutočným Kristom. Aká škoda!

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali príležitosti, keď Ty hovoríš!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal