Nezaradené

28. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.
Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.

Genezis 2:1-4

Na konci diela stvorenia zaznie Božie „hotovo“, je dokonané: Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. To je úžasná správa o Bohu! Čo Boh začne, to aj dokončí. Tak, ako sa to stalo hneď na počiatku pri stvorení sveta. A platí to o všetkom, čo Boh začne. On nenecháva za sebou rozrobené, nedokončené dielo, ako to neraz vidíme v prípade človeka. Začal Boh svoje dielo aj v nás, v našom živote? Potom zvesť o Bohu, ktorý čo začal, to aj dokončí, je pre nás slávnym zasľúbením a veľkým uistením. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša (Flp 1:6). Toto bolo presvedčenie apoštola Pavla o veriacich, ktorým písal svoj list. A toto môže byť aj naše presvedčenie o nás samých.

Kto stál na počiatku diela stvorenia? Boh. Na počiatku… Boh… (Gn 1:1). Kto stál na počiatku diela spasenia v našom živote? Boh. … ten, čo vo vás začal dobré dielo… Kto stál na konci diela stvorenia? Boh. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. Kto bude stáť na konci diela spasenia v našom živote? Boh. On ho aj dokončí. Keď Boh raz položil svoju ruku na nás, tak ju už neodtiahne, kým jeho dielo v nás nebude hotové. Tak, ako dokončil dielo stvorenia, dokončí aj dielo spasenia pri svojich deťoch. Tak, ako bolo dielo stvorenia dobré dielo, je aj jeho dielo spasenia nazvané dobrým dielom.

Kedy bude Boh s nami hotový a jeho dielo v nás zavŕšené? Boh nás zachová až do dňa Krista Ježiša, teda do jeho druhého príchodu. Inak povedané, zachová nás až do konca. Vtedy bude naše spasenie zavŕšené. Vtedy bude Božie dobré dielo v nás ukončené. Vtedy zaznie Božie hotovo aj na našu adresu. To, čo platí o Bohu na začiatku, bude o Ňom platiť aj na konci. On je Boh, ktorý čo začne, to aj dokončí. Jeho dokončené dielo stvorenia v minulosti je pre nás uistením a zasľúbením o dokončení diela spasenia v nás v budúcnosti.

Pane, ďakujeme za tvoju vernosť, ktorá stojí za tvojím dokončeným dielom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal