Nezaradené

28. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, – čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, rozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Lukáš 2: 15 – 20

Židovskí rabíni stavali pastierov na spoločnú úroveň s prostitútkami. A práve títo  mravne pochybní ľudia sa rozhodnú presvedčiť sa o tom, čo im anjel povedal. Im nestačí počuť, oni sa chcú osobne pozrieť a vidieť. Čo ich ťahá k betlehemským jasliam? Betlehemské Dieťa, ležiace v jasliach  má v sebe zvláštnu príťažlivosť. Ono priťahuje ľudí so znepokojeným, vinou zaťaženým svedomím. Priťahuje ľudí, ktorí vo vianočnej zvesti počujú volanie večnej Lásky,  ktorému nedokážu odolať.

Narodený Spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí sa odmietajú zmieriť s tým, že zmysel života je len jesť, piť a zabávať sa. Priťahuje ľudí, ktorí odmietajú umelé náhrady šťastia a hľadajú niečo, čo je pravé, skutočné, pravdivé, večné. Narodený Spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí už ďalej nevládzu predstierať, že to, čo žijú, ich skutočne napĺňa. Priťahuje ľudí, ktorí sú už unavení z povrchného, plytkého života a túžia spoznať niečo, čomu sa oplatí zasvätiť svoj život. On priťahuje ľudí, ktorí chcú smäd svojej duše uhasiť z prameňa, ktorý nikdy nevyschne. A tí, ktorí spolu s pastiermi vstanú a idú, aj nájdu.

Čo charakterizuje ľudí, ktorí sa osobne stretli s Kristom? To, čo charakterizuje aj pastierov. Keď sa z Betlehema vrátia späť ku svojim ovciam, všetko bolo také isté ako pred tým. Ovce boli tie isté ako predtým, práca bola tá istá, denný kolotoč povinností a starostí bol ten istý. Všetko zostalo po starom. A predsa sa niečo zmenilo. Pastieri sa zmenili, pastieri sú iní. Stali sa z nich svedkovia o narodenom Kristovi: … rozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. A stali sa z nich speváci o Božej milosti: … oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli. Stali sa z nich vianoční ľudia kráčajúci  po Vianociach v ústrety každému novému dňu so svojím Spasiteľom, ktorý prišiel založiť večné kráľovstvo v živote zachránených ľudí.

Pane, nech náš zmenený život svedčí o tom, že aj my sme sa stretli s Tebou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.