Biblia a teológia

28. máj

Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Žalm 103:10-11

Na jeseň zvyknú mať kresťanské cirkvi slávnosť poďakovania za úrodu. Vtedy ďakujeme za to, čo nám Boh dal. Predstavte si, že by sme raz mali slávnosť vďaky za to, čo nám Boh nedal. Ale dá sa vôbec ďakovať za to, čo nám Boh nedal? Dávid hovorí, že sa dá. Uprostred žalmu, ktorý začína i končí dobrorečením, medzi dôvody k dobrorečeniu uvádza nielen to, čo Boh dal, ale i to, čo Boh nedal. Nielen to, čo Boh pre nás urobil, ale i to, čo pre nás neurobil. Čo je to? Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Inými slovami povedané: Boh nám nedáva to, čo si zaslúžime, ani s nami nejedná tak, ako by sme si zaslúžili. A nielen raz, či dvakrát, ale opakovane. Je to jeho stály spôsob jednania s nami a voči nám.

V každom inom prípade nedostať to, čo si zaslúžime, by bol dôvod k nespokojnosti. Bolo by to nespravodlivé. Ale v tomto prípade nám ani nenapadne sťažovať sa na Boha, že sa voči nám zachoval nespravodlivo. Ani nám nenapadne žiadať Ho, aby nám dal to, čo nám právom patrí. Nikto z nás sa v tomto prípade necíti byť ukrivdený. Ani žalmista. Miesto toho z jeho úst zaznieva dobrorečenie: Dobroreč moja duša Hospodinovi, … ktorý nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ktorý nejedná s nami tak, ako by sme si zaslúžili.

Ako potom nazvať to, čo Boh robí, respektíve nerobí, keď nám nedáva, čo si zaslúžime? Nie je to nespravodlivosť, ale milosť: Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. My, na rozdiel od Dávida, nevidíme túto nezmerateľnú milosť pri pohľade na vysokú oblohu, ale pri pohľade na kríž. Tam vidíme, akú cenu musel Boh zaplatiť, aby mohol s nami jednať milostivo. To, čo sme si my zaslúžili, niesol za nás ten, ktorý si to vôbec nezaslúžil, Boží Syn.

Boh, ktorý so mnou nejedná tak, ako si zaslúžim, ktorý mi nedáva, čo mi právom patrí, taký Boh stojí za to, aby sa i moja duša pripojila k žalmistovej duši a dobrorečila Bohu deň čo deň.

Pane, ďakujeme, že s nami nejednáš spravodlivo, ale milostivo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal