Biblia a teológia

4. september

Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

Žalm 23:4

Dávid opúšťa zelené pastviny a zostupuje do temného údolia. Ale ani tam nie je opustený, lebo hovorí: Veď ty si so mnou. To je Dávidova istota a to môže byť i naša. Ty si s nami dnes a budeš i zajtra. Dnešný deň i ten posledný.

Doteraz Dávid hovoril o Bohu v tretej osobe: Hospodin je môj pastier. To je jeho svedectvo, jeho skúsenosť. Ale teraz, keď sa nachádza v temnom údolí, hovorí o Bohu v druhej osobe: Ty si so mnou. Predtým hovoril o Bohu. Teraz hovorí s Bohom. Predtým vydal svedectvo o Bohu, ktorý ako pastier kráča pred ním. Ktorý ho vodí na zelené pastviny. Ale zmenila sa situácia a s ňou i jeho potreba. Teraz nepotrebuje Hospodina pred sebou ako toho, ktorý ho vedie. Teraz Ho potrebuje vedľa seba ako toho, ktorý ho sprevádza po jeho boku. Preto Boh už nekráča pred ním ako jeho pastier. On kráča vedľa neho ako jeho sprievodca, ktorý ho drží za ruku. A s ktorým Dávid vedie osobný rozhovor.

Hovoriť o Bohu je dobré a užitočné. To robíme vtedy, keď o Ňom vydávame svedectvo druhým. Svedčíme o Bohu, čím sa pre nás stal. Čo sme v Ňom našli a s Ním získali. Aké sú naše skúsenosti s Ním. Hovoriť s Bohom je však lepšie a užitočnejšie pre nás. A to najmä vtedy, keď sa nachádzame v temnom údolí.

Najväčší problém, ktorému vtedy čelíme, je strach. Najprv je to strach o seba, neskôr strach zo smrti. O tomto strachu potrebujeme s niekým hovoriť. Ale s kým? No predsa s tým, ktorý je s nami. Ktorého prítomnosť zbavuje strachu. Lebo On je jediný sprievodca i spoločník, ktorý môže človeka previesť nielen dolinou, ale i smrťou.

Všetci ostatní sprievodcovia, i tí najbližší musia zostať pred bránou smrti. Zanechajú nás samých. Ďalej musíme ísť síce bez nich, ale nie bez Krista. Lebo On touto bránou už raz prešiel a to úplne sám. Opustený všetkými, dokonca i vlastným Otcom, aby už nikto z nás tou bránou smrti nemusel prejsť sám. A ani neprejde, lebo platí: Veď ty si so mnou. Keď toto platí, potom môže platiť i to ďalšie: Nebudem sa báť zlého.

Pane, nech nás tvoja prítomnosť zbaví strachu zo zlého!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal