Nezaradené

3. máj

Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne.

Ján 5:36-39

Nikto z ľudí netvrdil o sebe to, čo Ježiš. Prehlásil, že má božský pôvod, lebo je Boží Syn, a teda rovný Bohu. A že má božskú autoritu, právomoc spasiť i súdiť. Je vôbec možné veriť jeho tvrdeniam? Čím Ježiš dokáže ich pravdivosť? Na čom ich založí? Na svedectve svojho Otca. Boh Otec Mu to dosvedčí. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne.

Akú podobu má Otcovo svedectvo? Nemá podobu hlasu, ktorý by Židia naživo počuli. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, hovorí Ježiš. Ani nemá podobu videnia, ktoré by Židia na vlastné oči videli. Vy ste ani nevideli jeho tvár, hovorí Ježiš. Boha naživo ani nevideli, ani nepočuli. Otcovo svedectvo má však viditeľnú podobu: Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ježišove zázraky boli dôkazom Ježišovho božstva.

Má i písomnú podobu a tým je Písmo, Biblia. Skúmate Písma a práve ony svedčia o mne. Nikto nebol taký horlivý v štúdiu Písma ako Židia, lebo nikto si ho nevážil tak ako oni. To bolo v poriadku. Ale veľmi sa mýlili v jednej veci: …myslíte, že v nich máte večný život. Vôbec nepochopili účel, poslanie Písma. Mysleli si, že keď budú skúmať, poznávať, memorovať Písmo, získajú večný život. Ale Písma svedčia o mne, hovorí Ježiš. Písmo nie je cieľom, ale smerovkou, ktorá vedie ku Kristovi. On je cieľom. Zaviaznuť pri Biblii a nedostať sa k Tomu, o kom Biblia svedčí, je tragédia!

Predstava Židov, že spasenie je v knihe, je práve taká bláznivá ako predstava, že zdravie je v recepte. Recept nemáme na to, aby sme ho roztrhali a po malých kúskoch požuli a zjedli. Máme ho na to, aby sme šli s ním do lekárne a vyzdvihli si liek, ktorý budeme užívať. Biblia nie je liek, ale recept pre hriechom chorých ľudí. Ona svedčí o jedinom lieku, ktorý môže zachrániť, uzdraviť. Tým liekom je Kristus. Biblia nedáva život, ale vedie k Darcovi života. Už doviedla aj teba?

Pane, ďakujeme za svedectvo Písma o Tebe. Prosíme, aby nevyšlo nazmar!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal