Nezaradené

30. september

Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.

Ján 14:3-6

Už či vedome alebo nevedome túžime po mieste, v ktorom budú naplnené naše najhlbšie potreby. Po mieste, kde naša duša bude môcť bezpečne spočinúť. Kde budeme prežívať ničím nenarušené vzťahy lásky. Práve o takom mieste hovorí Ježiš so svojimi učeníkmi. Je to dom jeho Otca. Ale nestačí len vedieť, že také miesto existuje. Potrebujeme i vedieť, ako sa tam dostať. Poznať cestu, ktorá nás do tohto cieľa privedie. Preto sme vďační Tomášovi, že sa i za nás Ježiša opýta: Ako môžeme poznať cestu?

Vďaka Tomášovej otázke zaznie z Ježišových úst jeden z jeho najväčších výrokov: Ja som cesta, pravda i život. Dôraz je pritom položený na slove cesta. Preto by sme tento výrok mohli preložiť i takto: Ja som tá cesta pravdy i života. Cesta, na ktorej človek spozná pravdu o Bohu i o sebe, o časnosti i o večnosti. Ja som tá cesta, na ktorej človek nájde život, pravý, večný život. Ježiš je cesta, ktorá vedie do neba. Jediná cesta! Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.

V dnešnej dobe je rozšírené tvrdenie, že všetky cesty vedú do neba. Preto sa na Ježišových slovách mnohí urážajú. Prečo by práve Kristus mal byť tou jedinou cestou do neba? Tou, ktorá vylučuje všetky ostatné cesty? Preto, lebo všetky náboženstvá majú jedno spoločné: Hlásajú cestu človeka k Bohu. Ponúkajú človeku rebrík, po ktorom sa k Nemu môže dostať.

Ale žiadna cesta zdola nahor nevedie. Ježiš zvestuje opačnú cestu, cestu zhora nadol, od Boha k človeku. Tou Božou cestou je On sám. On sa stal výlučnou cestou k Bohu nielen tým, že prišiel z neba na zem. Ale najmä tým, že sa obetoval za nás, aby nás zachránil. Tak sa stal jedinou cestou k Otcovi. Cestou, ktorá vedie do neba. Preto sú všetky ostatné cesty falošné. Ak je naším cieľom domov u Otca, potom našou jedinou cestou musí byť Ježiš. Nikto, kto nejde cez Neho, k Otcovi nepríde. Ale každý, kto ide cez Neho, k Otcovi príde. Úžasné zasľúbenie!

Pane, ďakujeme, že si sa i nám stal tou cestou k Otcovi.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal