Nezaradené

3. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Lukáš 5: 6 – 11

Hrôza, ktorú Peter prežije pri pohľade na zázračný úlovok, ho vedie k poznaniu a k vyznaniu: … som hriešny človek. Pri stretnutí s Ježišovou mocou Petra neobjíme radosť, ale hrôza. Nie nadšenie, ale zdesenie. Preto prosí: Pane, odíď odo mňa… Aké by to bolo smutné, ba až beznádejné, a to nielen pre Petra, ale aj pre všetkých jemu podobných, keby Ježiš vypočul jeho prosbu! Ale veď či On neprišiel práve kvôli takým a pre takých, ktorí vyznávajú: „Som hriešny človek?“ Veď či neprišiel hriešnikom zvestovať evanjelium, že pre nich, práve pre nich je odpustenie? Že Božia amnestia, ktorú On prišiel vyhlásiť, sa vzťahuje aj na nich? Ba práve na nich?

Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa… Len Ježiš môže preklenúť tú obrovskú priepasť medzi sebou, svätým Božím Synom a Petrom, hriešnym človekom. A On to robí svojím neboj sa. Týmto slovom tak odníma strach, hrôzu a zdesenie, ktoré Peter v jeho prítomnosti prežije. Ježišovo: Neboj sa… platí pre všetkých, ktorí spoznali a vyznali svoju vinu. Neboj sa… však môže povedať len ten, ktorý s tou vinou nášho života prišiel niečo urobiť. Ktorý to za nás dal do poriadku.

Preto sa Ježiš pri svojom krste v Jordáne postavil do jedného radu s hriešnikmi, aby vzal ich vinu na seba a vyniesol ju na drevo kríža. Aby tam za ňu zaplatil svojím vlastným životom. Kto na svoju adresu počuje Ježišovo: Neboj sa…, ten môže vedieť, že sa už nemusí báť. Že svätý Boh už nič proti nemu nemá. Lebo najväčšia hrozba, ktorá mu hrozila z Božej strany, je už „zažehnaná“. Veď sám Ježiš povedal: Bojte sa toho, kto má moc uvrhnúť do pekla (Lk 12:5). Ale tu hovorí kajúcnemu Petrovi: Neboj sa… To vnáša do srdca človeka pokoj. Dáva istotu, že mu bolo odpustené. Preto sa už Boha báť nemusí. Ako dobre, že nie!

Pane, ďakujeme, že tvoje „neboj sa“ platí aj pre nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal