Nezaradené

20. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa napĺňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva.

Lukáš 8: 22 – 23

Nasledovať Ježiša ešte neznamená byť ušetrený búrok. To zisťujú aj jeho učeníci. Sú však dvojaké  búrky; také, ktoré nás stihnú na našich vlastných cestách. A potom také, ktoré nás stihnú na Božích cestách. Tie prvé Boh posiela preto, aby nás zastavil. Tie druhé Boh posiela, aby nás učil dôvere aj v ohrození a zápasoch života. Práve taká búrka čaká učeníkov na mori. Preto ich Ježiš berie na more, aby im dal lekciu o dôvere. Veď kde inde sa môžu učiť dôvere, ak nie práve uprostred búrky?

Na brehu boli v bezpečí. Nie je ťažké dôverovať tam, kde nám nič nehrozí. Na mori  sa však ocitnú v ohrození. Dostali sa do nebezpečenstva.  Lebo opustiť breh, ísť z pevniny na more, znamená opustiť pevnú pôdu pod nohami. A s ňou aj všetky viditeľné opory a  bezpečie. Vykročiť z istoty do neistoty. Veď more so svojimi vlnami a vetrom predstavuje nestály, nebezpečný živel. Na mori sa človek nemá o čo oprieť, jedine o Ježišovu prítomnosť. Ale čo vtedy, keď Ježiš spí?

Ježišov spánok je výzvou pre jeho učeníkov. Výzvou k dôvere, že keď On spí, potom sa nemusia báť. Že napriek ohrozeniu sú v bezpečí, lebo sú s Ježišom a On s nimi. A kde je Ježiš, tam sa naozaj niet čoho báť. To je posolstvo tejto nemej kázne spiaceho Ježiša. Posolstvo, ktoré si máme pripomínať, keď sa ocitneme  uprostred búrky, že sme v bezpečí aj v nebezpečenstve. Lebo Ježišovi môžeme dôverovať, že každá búrka je pod jeho kontrolou. Veď prečo by inak uprostred nej pokojne spal?!

Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, keď búrka rozbúri pokojnú hladinu nášho života!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal