Biblia a teológia

30. júl

Hospodin povedal: Môžem tajiť pred Abrahámom, čo chcem urobiť? …Hospodin povedal: Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia, alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť… Abrahám pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste päťdesiat spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých päťdesiat spravodlivých, čo sú v ňom?

Genezis 18:17, 20-21

Komu prezrádzame svoje tajomstvá? Len najbližším priateľom. K podstate priateľstva patrí dôverné zdieľanie sa. Priateľovi sa zdôverím s tým, s čím sa iným ľuďom nezdôverím. Aj Boh má svojich priateľov, svojich dôverníkov. Jedným z nich je Abrahám. Tými ďalšími sme i my. Ježiš hovorí: Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca (Jn 15:15).

Ježiš nás zasvätil do Otcových plánov a zámerov s človekom i s týmto svetom. Ale prečo to urobil? Pre tú istú príčinu, pre ktorú Boh zasvätil Abraháma do svojich plánov so Sodomou a Gomorou. Aby nás zapojil do svojich plánov. Aby sme sa podieľali na ich napĺňaní.

Z nášho priateľstva s Bohom majú mať úžitok i druhí, nielen my sami. Aký? Tu máme konkrétny príklad. Keď Boh zasvätí Abraháma do svojich plánov, prebudí v ňom orodovníka. Abrahám sa prihovára za Sodomu, nad ktorou sa zbiehajú mraky Božieho súdu. Z priateľstva Boha s Abrahámom má tak úžitok nielen synovec Lót žijúci s rodinou v Sodome, ale aj mravne skazená Sodoma. Kto okrem teba a tvojich najbližších má ešte úžitok a požehnanie z tvojho vzťahu s Bohom?

Znakom Božích priateľov je záujem o záchranu druhých. Boh ho prebudí tým, že ich zasvätí do svojich plánov. Tak sa Boží záujem stáva ich záujmom. Lebo On je Bohom, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika.

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal