Biblia a teológia

30. máj

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

Lukáš 24:50-52

Nemáme radi lúčenie. Veď lúčenie znamená odlúčenie, preto neraz pri ňom tečú i slzy. O to viac nás prekvapuje, že lúčenie učeníkov s Ježišom sa neodohrá v atmosfére smútku, ale v atmosfére radosti. Učeníci sa po rozlúčení s Ježišom vrátia do Jeruzalema s veľkou radosťou. Ako je to možné?

Uvedomme si, čo táto chvíľa pre nich znamená. S Ježišom prežili tri neopakovateľné a nezabudnuteľné roky, ktoré jeho odchodom definitívne končia. Tak ako my žijeme bez Ježišovej telesnej prítomnosti, tak aj oni teraz prídu o jeho telesnú prítomnosť. Ako pre nás je Ježiš neviditeľný, aj pre nich sa od tejto chvíle stane neviditeľným. Ako my žijeme vierou a nie videním, tak aj oni sa od tejto chvíle budú učiť žiť vierou bez videnia. Pred nimi stojí úplne nové obdobie. Z ľudského hľadiska je odchod ich Pána veľkou stratou. Ako je potom možné, že oni neprežívajú Ježišov odchod so smútkom, ale s radosťou?

Len tak, že oni vedia niečo viac. Vedia, že hoci Ježišov odchod je definitívny, lebo tu na zemi sa s Ním už nikdy viac neuvidia, neznamená to, je to i definitívny koniec. Lebo v prípade Ježiša nešlo len o krátku Božiu návštevu na zemi, ktorá skončila ako pekný sen. Nie. To, čo Boh začal tu na zemi skrze svojho Syna, bude mať svoje pokračovanie skrze jeho Ducha a to až dovtedy, kým sa nenaplnia Božie plány s týmto svetom.

Svet si bude naďalej žiť svojím životom, ľudia sa budú rodiť i umierať, milovať i nenávidieť, pracovať i namáhať sa. Ale uprostred sveta sa už zrodilo niečo nové. Do dejín sveta sa prelomili Božie dejiny, spásne dejiny, Božie kráľovstvo, ktorého zárodok predstavujú práve Ježišovi učeníci. Božie kráľovstvo je nádejou pre svet, ktorý žije vo tme. Nádejou, že raz príde koniec všetkej tmy a noci. Ježiš odchádza, ale Boží spásny príbeh pokračuje ďalej. Nič sa vlastne nekončí, ale v určitom zmysle všetko ešte len začína. To je dôvod veľkej radosti učeníkov.

Pane, ďakujeme, že tvoj odchod neznamená koniec, ale nový začiatok !

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal