Nezaradené

4. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján poslal k Pánovi dvoch svojich učeníkov s otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať na iného? Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im: Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší.

Lukáš 7: 18 – 23

Naposledy sme sa s Jánom rozlúčili vo chvíli, keď ho Herodes uvrhol do väzenia (Lk 3:20). Odvtedy sme o ňom nepočuli. Až teraz, keď posiela svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Takže ani Ján nebol ušetrený pochybností! On s príchodom Mesiáša čakal súd nad hriešnikmi. Ježiš však priniesol spásu pre hriešnikov. Súd príde, ale až pri jeho druhom príchode.

Ján nepošle svojich učeníkov do Jeruzalema, k učeným mužom zákona, k vykladačom Písma. On ich pošle k Ježišovi. Keď sa pýtame na Ježiša druhých, budeme len tápať. Ján sa pýta Ježiša, lebo vie, že len On mu môže potvrdiť svoje mesiášstvo. Na Ježiša sa treba pýtať samotného Ježiša. Aj vtedy, keď naša situácia v nás vyvolá otázky: Prečo Ježiš nezasiahne? Prečo nám nepomôže? Čo si máme o Ňom myslieť? Poďme so svojimi otázkami o Ježišovi k Ježišovi.

Ako znie Ježišova odpoveď? Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Toto boli prorokmi zasľúbené znamenia, ktoré mali sprevádzať Mesiášovo pôsobenie. Ježiš tým odkazuje Jána na Písmo ako na najvyššiu inštanciu. Ako na jediné meradlo, ktorým má merať Ježišovu pravosť. Inú odpoveď, iné meradlo nemá Ježiš ani pre nás.

Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Ako Jánova viera tak aj tá naša žije z toho, čo iní videli a počuli. A pre nás o tom zanechali písomný záznam. No Ježiš má ešte jeden odkaz pre Jána: Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. Čo sa nenechá pomýliť zdanlivým protirečením medzi Ježišovou poníženosťou a jeho mesiášskym poslaním. Nenechá sa pomýliť jeho cestou kríža.

Pane, ďakujeme, že so všetkými pochybnosťami môžeme prísť k Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal