Kresťanský život

4 dôvody, prečo sa nenasťahovať k partnerovi

Spomínam si na ten vnútorný konflikt. V zimný večer, po tom ako sme sa do noci rozprávali a pozerali telku, bola tá posledná vec, na ktorú som mal chuť, obliecť si kabát a ísť v tej zime naspäť do môjho bytu. Nasledujúce leto bola moja túžba nasťahovať sa k Meifung ešte silnejšia.

Dátum našej svadby bol 12. augusta, ale zmluva na môj byt vypršala 31. júla. Tých 12 nocí som býval v rožnej budove nášho kostola, ktorý sa práve rekonštruoval. V celej miestnosti bolo náradie a sutina a uprostred izby stálo vedro, ktoré malo za úlohu zachytávať vodu, ktorá kvapkala zo stropu. Oveľa radšej by som bol v zariadenom byte mojej snúbenice, kde som sa cítil ako doma. Nikto by o tom ani nemusel vedieť.

Miluješ svojho partnera. Radi spolu trávite čas a rozmýšľate, že by ste spolu začali bývať. Dokonca aj z praktického hľadiska to dáva zmysel, keď sa pozriete na váš rozpočet a vidíte, koľko peňazí by ste obidvaja ušetrili. V meste ako je New York City, kde bývam ja, by vám takéto rozhodnutie ušetrilo tisíce dolárov. Možno je jednoducho pohodlnejšie bývať spolu.

Ale čo na to hovorí Biblia? Hoci Božie Slovo priamo nezakazuje spoločné bývanie, dáva nám návod ako žiť v modernej dobe, keď je bývanie s partnerom štandardom. Ak zvažujete spoločné bývanie so svojím partnerom či partnerkou, zamyslite sa nad týmito faktami.

1. Spoločné bývanie vás stavia na cestu pokušenia

Spoločné bývanie vie byť veľmi intímne. Pritúlite sa, keď sa každý večer spoločne chystáte do postele. Prebúdzate sa bok po boku a spoločne si vypijete rannú šálku kávy. Spoločné bývanie prirodzene zbližuje ľudí.

Ak sa rozhodneš bývať so svojím partnerom či partnerkou, táto blízkosť bude len zvyšovať lákavosť sexu. Biblia nám jasne hovorí, že sex bol stvorený pre jedného muža a jednu ženu v manželskom zväzku (Gn 2:24; Mt 19:5). Ja by som si veľmi nedôveroval, keby prišlo na moju schopnosť odolať predmanželskému sexu, ak by som so svojou partnerkou býval. Aj Pavol nám hovorí: „Vyhýbaj sa smilstvu“ (1Kor 6:18). Aby som sa mohol smilstvu vyhnúť, potreboval som zostať vo svojom vlastnom byte až do svadby.

Rozmýšľaj aj nad tým, že ty sám môžeš byť zdrojom pokušenia pre tvojho partnera či partnerku. Ježiš hovorí: „Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza“ (Mt 18:7). Aj keď si myslíš, že ty sám pokušenie zvládneš, nemôže sa stať, že spoločné bývanie vystaví druhú stranu nepotrebnému pokušeniu?

Ježiš nás volá k tomu, aby sme robili aj drastické opatrenia na to, aby sme sa vyhli hriechu: „Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude vojsť do života okyptený alebo chromý, ako byť hodený s oboma rukami alebo oboma nohami do večného ohňa” (Mt 18:8).

2. Spoločné bývanie ohrozuje váš vzťah

Z ľudí, ktorí spolu bývajú, 23% tvrdí, že tak spravili, aby svoj vzťah vyskúšali. Toto hovorí štúdia od Pew Research, ale rôzne štúdie ukázali, že spoločné bývanie pred svadbou zvyšuje pravdepodobnosť rozvodu. Tá istá štúdia od Pew Research ukázala, že zosobášené páry majú vyššiu úroveň spokojnosti vo vzťahu a dôvery v porovnaní so nezosobášenými spolubývajúcimi dvojicami. Štatistiky sú jasné: spoločné bývanie pred manželstvom môže ublížiť vášmu vzťahu. Aj kvôli tomuto Biblia hovorí, že si môžeme navzájom ublížiť, ak nebudeme abstinovať od smilstva (1Tes 4:3-8).

Tvoji priatelia si môžu myslieť, že ak premýšľaš nad manželstvom, mal by si najskôr vyskúšať so svojou polovičkou bývať. Ak vám na vašom vzťahu záleží, nemali by ste riskovať to, že sa zaviažte jeden druhému bez toho, aby ste najskôr vyskúšali, či ste kompatibilní. Ale konvenčná múdrosť neobstojí voči Biblii, ani voči výskumu. Kompatibilita je dôležitá, ale prísaha jeden druhému, že spolu budete „až pokiaľ vás smrť nerozdelí“ je niečo, čo kultivuje zdravé, celoživotné priateľstvo. Ako hovoria Príslovia 14:12: „Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.”

3. Spoločné bývanie škodí tvojej evanjelizácii

V lete, keď sme sa brali, som si chcel zarobiť extra peniaze na svadbu a tak som ešte popri práci robil supervízora zmeny v jednej reštaurácii. Pamätám si, ako raz jeden nový čašník, ktorého som práve zaúčal, zistil, že sa o dva mesiace žením, ale že so svojou snúbenicou nebývam. Bol úplne šokovaný. Nerozumel tomu, ako vôbec môžeme zvažovať manželstvo predtým než „si náš vzťah vyskúšame“ tým, že budeme spolu bývať. Bol znepokojený, že robím chybu a snažil sa ma presvedčiť, aby som si to s tou svadbou rozmyslel.

Moje rozhodnutie bývať oddelene až do svadby mi prinieslo príležitosť zdieľať s ním moju vieru. Ježiš nás volá, aby sme žili inak ako zvyšok sveta a ako to budeme robiť, mali by sme svetu na neho ukazovať:

Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! (Mt 5:14-16; 1Pt 2:11-12)

Aj ak dokážete odolať pokušeniu sexuálneho hriechu, ak so svojím partnerom či partnerkou bývate, vaši priatelia budú predpokladať, že spolu spávate. Keď však na spoločné bývanie čakáme až do svadby, je to svedectvom pre našich priateľov, rodinu aj kolegov. Ukazuje im to, že Kristus je náš kráľ a že nám na tom, čo hovorí, záleží. Náš život môže slúžiť ako presvedčivý dôkaz, že sa oplatí nasledovať ho.

4. Spoločné bývanie zneucťuje manželstvo

 Hebrejom 13:4 hovorí: „Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.“

Ctíme si našu starú mamu, pre jej životnú múdrosť. Nobelova cena vznikla, aby sme si uctili „tých, ktorí za posledný rok priniesli ľudstvu najväčší prínos.” Ctíme si ľudí, ktorí majú výnimočné vlastnosti. A takisto si ctíme manželstvo ako špeciálny vzťah.

Manželstvo je hlboké spojenie dvoch ľudí až do takej miery, že manžel a manželka sa stávajú jedným telom (Gn 2:24). Je to to najintímnejšie zo všetkých ľudských vzťahov a my máme obdivovať jeho krásu. Je preto potrebné, aby sme manželstvo od chodenia oddelili, čo možno najjasnejšie. Čím viac naše chodenie vyzerá ako manželstvo, tým viac manželstvo stráca na svojej výnimočnosti.

Jedna z najkrajších zmien, ktorú mi manželstvo prinieslo bolo, že som sa už večer nemusel lúčiť. Už nemusím odchádzať od Meifung, aby som šiel domov, lebo jej domov a môj domov sú to isté miesto. To, že sme počkali so spoločným bývaním až do manželstva, ho spravilo ešte o to významnejším.

Ak svojho partnera či partnerku miluješ, možno spôsob, akým si môžete manželstvo uctiť je, že do manželstva spoločne vstúpite. Poproste svojho pastora, aby sa s vami stretol na predmanželskú prípravu. Ak o svojom záväzku nepochybujete a nič vám nebráni, prečo si nestanoviť dátum?

Ježiš a jeho nevesta

Keď budeš premýšľať o týchto bodoch, nechaj ich, aby vašu pozornosť obrátili na Toho, ktorý ich dokonale napĺňa za nás. Každý z nás nejakým spôsobom nezvláda utekať pred pokušením. Iba Ježiš prešiel všetkými pokušeniami, no nikdy nezhrešil (Heb 4:15). Často, namiesto toho, aby sme našim priateľom svedčili, odvádzame ich od Boha. Nectíme si manželstvo našimi žiadostivými myšlienkami, surovými vtipmi a provokatívnymi činmi. Ale Ježiš si ctil manželstvo natoľko, že dal samého seba za svoju nevestu, aby mohla byť svätou a nádhernou v ten svadobný deň (Ef 5:27).

Ježišova láska k cirkvi – láska, ktorá šla až na smrť – je našim príkladom a našim spasením. Keď rozmýšľaš nad tým, že so svojím partnerom alebo partnerkou začnete spolu bývať, premýšľaj nad tým, čo najviac ctí jeho.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

David Schuman

je kazateľom v zbore Exilic Church v Manhattane, USA. David prispieva článkami do rôznych magazínov a na webové stránky: The Gospel Coalition, Relevant Magazine, Sola Network, Westminster Magazine.

David Schuman tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články