Nezaradené

4. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Po troch dňoch našli Ježiša v chráme…  a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi? No oni jeho slovu neporozumeli. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci.

Lukáš 2: 46 – 51

Čí syn je Ježiš? Mária hovorí: Dieťa moje… Veď ona je Ježišovou biologickou matkou. Ale ešte pred jeho narodením jej anjel oznámil, že jej syn bude zároveň aj Boží Syn. Preto si Mária nemôže Ježiša privlastniť. Je jej syn, a predsa jej nepatrí. Patrí svojmu Otcovi. Jedine Otec si môže robiť absolútny nárok na Ježiša. To jej Ježiš teraz pripomenie. A nielen jej, ale aj svojmu adoptívnemu otcovi Jozefovi: Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi? Ježiš tým hovorí niečo veľmi dôležité o sebe, o svojom pôvode aj o Bohu. Keďže Boh je jeho Otec, potom poslušnosť Otcovi stojí na prvom mieste.

Či ste nevedeli… ? Jozef aj Mária mali niečo vedieť. Veď jednému aj druhému anjel oznámil božský pôvod dieťaťa, ktorého Mária porodí. Dostali opakované svedectvo od ľudí, najprv od pastierov, potom od Alžbety a nakoniec od Simeona, že Ježiš je ten Bohom poslaný Mesiáš a Spasiteľ sveta. Ale odvtedy prešlo dvanásť rokov a spomienky vybledli. Ježišovi rodičia uprostred každodenného života v Nazarete na všeličo zabudli. Preto čítame: No oni jeho slovu neporozumeli. Ako keby Ježiš s nimi hovoril cudzou rečou. Toto neporozumenie z ich strany (a najmä z Máriinej, keďže Jozef predčasne zomrie) sa bude ťahať celým Ježišovým životom. Aj Ježiš vie, čo je to byť nepochopený tými najbližšími. Aké povzbudenie pre mnohých!

Ale zároveň aký príklad! Lebo čítame: Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. V mene svojej poslušnosti Otcovi Ježiš neprestane byť poslušný svojim rodičom. Práve naopak. Veď duchovné vzťahy nemajú byť prekážkou vzťahom v pokrvnej rodine. Lebo o čo lepší vzťah máme s Bohom, o to lepšie vzťahy máme mať s ľuďmi, pokiaľ to závisí od nás.

Hoci rodičia jeho slovu neporozumeli, Mária však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. Nič lepšie urobiť nemôže, ani ona, ani my. Veď Ježišovo slovo, uložené v srdci, raz prinesie svoje ovocie.

Pane, my všeličo uchovávame vo svojom srdci. Pomôž nám, aby to bolo najmä tvoje slovo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal