Biblia a teológia

4. november

Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k Hospodinovi a hovorili: Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neuvaľ na nás nevinne vyliatu krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.

Jonáš 1:13-16

Znakom zachránených ľudí je bázeň pred Bohom. Tak ako to vidíme v prípade zachránených námorníkov: Mužov zachvátila bázeň pred Hospodinom. Nie je to strach z despotického Boha. Je to úctivá bázeň pred tým, ktorý ich zachránil.

Ďalej o nich čítame, že obetovali Hospodinovi obetu. Obeť je ďalším znakom zachránených ľudí. Veď obeť nie je nič iné ako vďačnosť. Zachránený človek je vďačný človek. Keď Boh dal tak veľa mne, potom i ja chcem dať niečo Jemu. Keď On urobil tak veľa pre mňa, potom i ja chcem urobiť niečo pre Neho. Námorníci sú vďační, a preto sú obetaví a obetujúci.

Ale tým to z ich strany nekončí. Oni urobia ešte niečo ďalšie: …zaviazali sa sľubmi. Mnohí ľudia dávajú Bohu sľuby v búrke: Bože, ak dáš, potom i ja dám. Ak pomôžeš, uzdravíš, zachrániš, potom Ti budem slúžiť. Námorníci však dávajú sľuby po búrke: Bože, dáme, lebo si dal. Sľubujeme, lebo si nás svojou záchranou zaviazal.

Čo je sľub? Je to záväzok, ktorým sa k niečomu zaväzujeme. Námorníci pochopili, že Božia milosť nás nielen zachraňuje, ale i zaväzuje. Zaväzuje nás k poslušnosti. Kto toto nepochopil, ten ešte nič nepochopil. Nepochopil, že milosť si robí nárok na náš život. Že už nemôžeme ísť ďalej a žiť tak, ako predtým. Sľub nám pripomína, že s Bohom nemôžeme mať nezáväzný vzťah. Lebo On v Kristovi vstupuje do záväzného vzťahu s nami, do vzťahu zmluvy, v ktorej sa zaväzuje voči nám.

Boh vzal na seba ten najväčší záväzok voči nám, záväzok milosti, lásky a vernosti. Preto i my máme vziať na seba záväzok voči Nemu a to záväzok poslušnosti. Lebo zachránený človek je zaviazaný človek, zaviazaný žiť s Bohom a pre Boha.

Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí sú Ti navždy zaviazaní!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal