Biblia a teológia

7. apríl

Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Lukáš 22:66-71

Keď Ježiš pred najvyššou židovskou radou vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve, jej členovia viac nepotrebujú. Odsúdia Ježiša na základe jeho vlastného svedectva o sebe. Aké zvláštne! To isté, čo sa pre jedných stalo dôvodom k odmietnutiu Ježiša, pre druhých sa stalo dôvodom k jeho prijatiu. Sami sme to počuli z jeho úst, hovoria kňazi. On sám o sebe povedal, že je Kristus, Boží Syn. Načo ešte potrebujeme ďalšie svedectvá? Tie už nie sú potrebné. Ježišovo svedectvo je úplne postačujúce. Presne tak.

Na Ježišovom svedectve židovská rada založila svoje zavrhnutie Ježiša. Na Ježišovom svedectve sme my založili svoju vieru v Neho. Sami sme to počuli z jeho úst, či ešte potrebujeme nejaké iné svedectvo? Či nie je dostačujúce, čo On sám o sebe povedal? Veď ako inak sa dá vysvetliť všetko čo činil i  učil, ak nie tým, že On je skutočne Boží Syn?

Veriť znamená spoľahnúť sa na pravdivosť Ježišovho slova. Prečo veríme, že má moc odpúšťať hriechy na zemi? On sám to o sebe povedal, z jeho úst sme to počuli. Prečo máme istotu, že nebudeme sami, opustení ako siroty? On sám povedal, že nás neopustí, ale že bude s nami až do konca sveta. Z jeho úst sme to počuli. Prečo pri hrobe spievame piesne vzkriesenia? Lebo On sám povedal, že je vzkriesenie a život. Z jeho úst sme to počuli. Čo vyšlo z jeho úst, to platí.

V čom je teda naša istota? Našou istotou je sám Ježiš so svojím slovom. Inú nemáme, ale inú ani nepotrebujeme. Či vari potrebujeme ešte ďalšie svedectvo? pýta sa najvyšší kňaz. My spolu s ním odpovedáme: Nie, nepotrebujeme. Veď sami sme to počuli z jeho úst. A to nám stačí.

Pane, ďakujeme, že naša viera nie je založená na ľudskom svedectve, ale na svedectve tvojich vlastných úst!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.