Nezaradené

4. október

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až na veky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

Ján 14:16-18

Ježiš je na odchode. Svojim učeníkom oznámi: Deti, už len krátko budem s vami (Jn 13:33). Oni prežívajú strach z toho, že zostanú sami, opustení ako siroty bez rodičov. Ale Ježiš odpovedá na ich obavy svojím sľubom: Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. On nesľúbi, že im na Neho zostanú pekné spomienky. On im sľúbi seba, svoju osobnú prítomnosť. To, po čom naša bytosť tak túžobne volá, keď odídu naši milovaní, aby sa vrátili späť, sa v Ježišovom prípade stane skutočnosťou. On však nepríde až na konci sveta vo svojom tele. On príde už oveľa skôr vo svojom Duchu, ktorého vyprosí pre svojich učeníkov. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až na veky – Ducha pravdy.

Doteraz bol Ježiš Tešiteľom učeníkov. Odteraz prevezme jeho úlohu iný Tešiteľ, Duch pravdy. Veď aj Božie dieťa potrebuje potešenie. Ba práve ono, lebo vie o Bohu. A kto vie o Bohu a pozná Boha, túži po potešení viac než ktokoľvek iný. Lebo ten bude mať čoskoro do činenia s otázkami: Prečo? Až dokedy? Nielen ľudia sveta majú svoje prečo. Oveľa viac ho majú Božie deti. Stačí si čítať Žalmy a započúvať sa do otázok ich autorov. Potrebujeme potešenie, lebo vieme o Bohu, o jeho láske, múdrosti a moci. Ale neraz v živote všetko protirečí tomu, čo o Ňom vieme. Prežívame bolesť, ťažké životné straty, sklamania, nevypočuté modlitby. To všetko i mnohé iné veci v nás vyvolávajú bolestné otázky. Ale tak ako malé dieťa ide so svojimi otázkami k otcovi, tak i Božie dieťa ide s nimi k svojmu Otcovi.

A čo urobí Otec? Ježiš hovorí: A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa. Bola Ježišova prosba vypočutá? Turíce svedčia, že áno. Tento iný Tešiteľ, ktorého Otec dal svojim deťom, nás potešuje v každom našom trápení. On je Duch pravdy, ktorý nás posilňuje a upevňuje vo viere, dáva novú nádej. Uisťuje nás o pravde každého slova, ktoré Ježiš povedal a každého sľubu, ktorý nám dal.

Pane, ďakujeme, že si pre nás vyprosil Tešiteľa.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal