Nezaradené

5. december

Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.

Zjavenie 21:1

Každý človek prichádza na svet s túžbou po láske, milovať a byť milovaný dokonalou, absolútnou láskou. S túžbou spočinúť v takom vzťahu lásky, ktorý nikdy nekončí, ale pretrvá celú večnosť. Táto túžba však nemôže byť naplnená žiadnym ľudským vzťahom lásky v tomto svete a v tomto živote, lebo každý, i ten najkrajší vzťah lásky muža a ženy je nedokonalý, časný a je ukončený smrťou. Túžba po vzťahu večnej lásky môže byť naplnená len vo večnosti a to vo vzťahu človeka a Krista. Jedného dňa i bude. To je to, čo chce anjel povedať Jánovi, keď mu ukáže Baránkovu nevestu.

Prečo sa však nevesta volá Baránkova nevesta? Aby sa z nás mohla stať Kristova nevesta, musel sa On, Ženích našej duše najprv stať Baránkom, ktorý bol obetovaný za nás. Musel nás najprv vykúpiť, očistiť svojou krvou. My sme sa stali jeho nevestou vo chvíli, keď sme prišli pod jeho kríž a prijali sme jeho obeť s tým, že to bolo za nás, pre nás, kvôli nám.

Tam pod krížom sa odohrali zásnuby. Tam sa tento obetovaný Baránok stal Ženíchom našej duše. Bol to On, kto vložil na náš prst zásnubný prsteň, aby sme sa stali jeho nevestou. Zasnúbil si nás na večnosť, spojil svoj život s naším životom, aby si nás jedného dňa, keď príde deň Baránkovej svadby, postavil pred seba ako svoju krásnu nevestu, čistú, svätú, dokonalú, zbavenú všetkej nečistoty, porušenosti, hriechu a zla. Vtedy celé stvorenie bude stáť so zatajeným dychom pri pohľade na tú nádheru, v ktorú nás nebeský Ženích pretvorí, i teba i mňa.

To večné zjednotenie Krista s vykúpeným ľudstvom je tak nádherne vyjadrené obrazom manželstva. Ak na začiatku prvého stvorenia vidíme manželstvo prvého Adama, na novom začiatku vidíme manželstvo posledného Adama, Krista. Ale ak na začiatku nevestou je jednotlivec, žena Eva, na novom začiatku je nevestou vykúpené ľudstvo. V tomto vzťahu bude dokonale naplnená naša túžba po absolútnej láske, ktorá nikdy neskončí, ale pretrvá celú večnosť.

Pane, ďakujeme Ti, že si sa stal obetovaným Baránkom, aby sme sa my mohli stať tvojou, Baránkovou nevestou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal