Nezaradené

21. jún

Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Ján 8:30-32

Kto je pravý učeník Ježiša Krista? Je ním každý veriaci? Nože nech nám túto otázku zodpovie samotný Ježiš. Židom, ktorí v neho uverili, Ježiš hovorí: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Toto je znak pravého učeníka. Platí o ňom nielen to, že začal s Ježišom, ale i to, že s Ním pokračuje.

V Ježišových poslucháčoch sa zapálila iskra viery. Ale nie je viera ako viera. Preto im Ježiš ukazuje rozdiel medzi prvotnou vierou a učeníctvom. Medzi prvým krokom a celoživotným nasledovaním Ježiša. Lebo zostať v jeho slove znamená pokračovať v ňom i zajtra, i o mesiac, i o rok. Zostať v ňom až dokonca. Preto všetko závisí od toho, či sa počiatočné vykročenie za Kristom  zmení na rozhodnú cestu za Ním. Lebo to je dôkaz pravej viery. Nie to, čo platilo o mne včera, ale čo platí o mne dnes. A čo bude o mne platiť zajtra. Nie či som sa v minulosti obrátil, ale či nasledujem Ježiša v prítomnosti.

Tým, ktorí zostanú v jeho slove, Ježiš zasľúbi: …poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Byť kresťanom znamená poznať pravdu. Aká úžasná výsada! Človek hľadá pravdu už celé stáročia, ba tisícročia, ale na zlej adrese. Lebo Boh je jediný zdroj pravdy. A túto pravdu môžeme nájsť zjavenú jedine v Ježišových slovách, v jeho učení. Lebo čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. A čo Boh hovorí, Ježiš hovorí.

Kresťan nepozná odpovede na všetky otázky. Ale pozná odpoveď na všetko, čo potrebuje vedieť o Bohu i o sebe, o svete i o živote, o pôvode a o zmysle života. Pozná pravdu, ktorá má pritom jedinečnú moc: …a pravda vás vyslobodí. Aké úžasné zasľúbenie! Veď kto by nechcel byť slobodný?! Už od detstva vzdorujeme všetkému, čo sa snaží našu slobodu obmedziť. Snažíme sa roztrhať všetky putá, ktoré nás spútavajú. Len jedny nedokážeme roztrhať, putá hriechu. Sme spútaní sami sebou. A práve vyslobodenie z týchto pút nám Ježiš sľubuje. Slobodu od samých seba. Väčšia sloboda neexistuje. Poznáme ju?

Pane, pomôž nám zostať v tvojom slove, aby sme aj my boli tvojimi učeníkmi!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal