Biblia a teológia

6. apríl

Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Lukáš 22:70-71

Ježiš prvýkrát na oficiálnej pôde židovskej rady vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve, keď hovorí: Áno, je to tak, ako hovoríte. Ja som Kristus, ten zasľúbený Mesiáš. Ja som Boží Syn. Ale prečo to robí až teraz, keď Ho to môže stáť život? Prečo až teraz, keď jeho svedectvo o sebe vyznie úplne absurdne a neuveriteľne? Keď všetko navonok protirečí tomu, aby tento slabý, všetkými opustený, potupený Ježiš bol skutočne Mesiáš a Boží Syn? Práve preto vydá toto svedectvo o sebe až teraz, keď už nehrozí žiadne nepochopenie ani zo strany jeho učeníkov, ani zo strany ľudu, ani zo strany náboženských predstaviteľov Izraela. Teraz je totiž už všetkým jasné, že On nie je Mesiáš podľa ľudských predstáv. Že On neprišiel naplniť politické očakávania Izraela, ale prišiel vyslobodiť ľudí z duchovného otroctva.

Ale vo chvíli, keď Ježiš vydá svedectvo o sebe, karta sa obráti. Svojím svedectvom Ježiš postaví svojich sudcov pred rozhodnutie. Nielen svojich sudcov, ale i nás. Teraz to už nie je On, ktorý stojí pred nami, aby odpovedal na našu otázku. Teraz sme to my, ktorí stojíme pred Ním, aby sme zaujali postoj k jeho svedectvu o sebe. Sú len dve možnosti. Buď to, čo Ježiš hovorí o sebe, je pravda, alebo nie je. Buď je Ježiš tým, za koho sa prehlásil, teda Boží Syn, alebo je klamár, ktorý sa vydáva za niekoho, kým nie je.

Ak je Ježiš Boží Syn, potom máme len jednu možnosť, padnúť k jeho nohám a uctievať Ho ako Boha. Ak Ježiš nie je Boží Syn, potom Ho musíme odmietnuť ako klamára, ba dokonca ako duševne pomäteného človeka. Veď nemôžeme považovať za duševne zdravého a normálneho toho, kto sa prehlási za Boha, ak Ním nie je. Toto sú dve možnosti, ktoré nám Ježiš svojím svedectvom o sebe dal. Pre židovskú radu je voľba jasná. Ježiš je podľa nej nielen klamár, ale i rúhač. Rúha sa Bohu tým, že sa vydáva za jeho Syna. Izrael tak ústami svojich náboženských predstaviteľov zavrhuje  Bohom poslaného Mesiáša a Božieho Syna a posiela Ho na smrť. Tu sa dovršuje duchovná tragédia vyvoleného národa, ktorá trvá až dodnes.

Pane, otvor oči tým, ktorí Ťa zavrhli a daj im poznať pravdu o Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal