Nezaradené

25. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš? Légia, – odpovedal, pretože vošlo do neho množstvo démonov. A tí ho žiadali, aby ich neposielal do pekelnej priepasti. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Nato sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza.

Lukáš 8: 30 – 35

Aká neobyčajná prosba tu zaznie zo strany démonov!  Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. Prečo do nich? Lebo nechceli byť poslaní do pekelnej priepasti. Teda na miesto, o ktorom kniha Zjavenia hovorí ako o mieste konečného odsúdenia a potrestania diabla a démonov. Démoni sa boja svojej konečnej záhuby. Tá však príde až s Ježišovým druhým príchodom. Cieľom jeho prvého príchodu nebolo odstrániť mocnosti zla, ale poraziť ich a vyslobodiť človeka z ich moci.

Tieto démonické bytosti síce existujú v stave bez tela, ale hľadajú si príbytok v tele. Lebo len tak sa z neviditeľného sveta duchovných bytostí dostanú do viditeľného sveta ľudských bytostí. Len tak môžu ublížiť a ubližovať. Vo chvíli, keď musia opustiť posadnutého muža, chcú sa presťahovať do iných bytostí. Hoci aj do tela zvierat. Veď aj tam môžu napáchať zlo. A čo povie Ježiš na ich prosbu? On im to dovolil. A výsledok? Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Nato sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Prečo Ježiš vyhovel ich prosbe, nevieme. Lebo dôležité nie je to, čo démoni urobili s čriedou svíň, ale čo Ježiš urobil s „čriedou“ démonov, ktorých bolo niekoľko tisíc. (Légia bol názov rímskeho pluku, ktorý mal štyri až šesťtisíc vojakov.) Na jeho rozkaz museli vyjsť z posadnutého.

Muž, vyslobodený z ich pút sa tak stane ovocím Ježišovej víťaznej invázie na nepriateľskom území. Verejným a viditeľným dôkazom Ježišovej moci nad mocou temnosti. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Neprehliadnuteľná zmena. Lebo to robí Ježiš s človekom, keď ho vyslobodí. Zmení ho na nepoznanie. Platí to už aj o nás?

Pane, prosíme, aby aj zmena nášho života bola viditeľnou pre naše okolie!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal