Nezaradené

6. júl

Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Odpovedal im: Už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je. Ten človek povedal: Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vyhnali ho von.

Ján 9:26-33

Farizeji  by najradšej vyhlásili, že skutok sa nestal. Mužovo svedectvo ich však znovu postaví pred nepopierateľný fakt jeho uzdravenia. Opakované otázky prezradia, že sú v koncoch: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Muž ich ironicky podpichne: Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? V tej chvíli sa vypočúvanie muža zmení na otvorené nepriateľstvo. Vynadali mu… Reagujú ako ľudia, ktorým došli argumenty. Potom ho obvinia: Ty si jeho učeník. Za toto hrozí vylúčenie zo synagógy. Čoho sa báli jeho rodičia, toho sa určite zľakne i on a od Ježiša sa verejne dištancuje. Ale stane sa presný opak. Čím viac narastá opozícia voči nemu, tým väčšiu odvahu preukáže.

Farizeji spochybnia Ježiša: My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je. Keby bol od Boha, tak by sme o Ňom vedeli. Muž však spochybní farizejov: Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Predsa by to mali vedieť o niekom, kto vykonal taký neslýchaný zázrak: Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Muž sa nebojí protirečiť tejto vieroučnej komisii. Ona o Ježišovi prehlási: My vieme, že ten človek je hriešny. On však hovorí: Vieme, že hriešnikov Boh nevypočuje. A tak muž urobí jediný logický záver: Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Vzápätí nato je farizejmi vylúčený zo synagógy. Upadne pod cirkevnú kliatbu. Ale zároveň o ňom platí Ježišovo slovo: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť a prenasledovať… lebo v nebesiach máte veľkú odmenu (Mt 5:11-12). Stojí nás niečo naše nasledovanie Ježiša?

Pane, pomôž nám zaplatiť cenu za nasledovanie Teba, keď na to príde čas!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.