Nezaradené

6. november

Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec. Midjánčania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

Genezis 37:34 – 36

Kapitola končí pohľadom na Jákoba, ktorý plače a na Jozefa, ktorý je predaný do otroctva. Keď Jákob oplakáva Jozefa tak nevie, že on nie je len otec, ktorého treba ľutovať. On je aj vinník toho, čo sa stalo. Lebo práve svojou zaslepenou otcovskou láskou vyvolal tragédiu v živote svojho milovaného syna. Tak isto nevie, že v skutočnosti len zožal to, čo rozsieval. Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý neraz spoznávame aj my vo vlastnom živote, že čo kto seje, to bude i žať.

Zatiaľ čo Jákob vidí len smrť a hrob, Boh pripravuje záchranu pred smrťou skrze oplakávaného Jozefa. Veď kto je Jozef? Je Bohom vyvolený záchranca. V čase veľkého hladu sa má stať záchrancom Božieho ľudu, Jákobovej rodiny. Ale ako, keď tento vyvolený záchranca je zavrhnutý vlastnými bratmi? Tými istými, ktorých má raz zachrániť? Práve tým, že je zavrhnutý. Lebo výsledkom zavrhnutia Jozefa bude  záchrana Jákobovej rodiny. Aj tých, ktorí Jozefa zavrhli. Boh aj zavrhnutie svojho vyvoleného záchrancu použije na záchranu tých, ktorí ho zavrhli. Boh aj nenávisť bratov použije na naplnenie svojho plánu záchrany.

Bratia predajú Jozefa do otroctva v Egypte, aby sa ho raz a navždy zbavili. Aby už nikdy viac nepočuli o jeho snoch, v ktorých sa mu snívalo o jeho povýšení. Ale práve to je Boží plán, aby tento chlapec bol poslaný dopredu do Egypta. Aby práve tam pripravil pôdu pre záchranu rodiny svojho otca. Jozef je tak príkladom toho, ako ľud zavrhne Bohom poslaného záchrancu. Ale ten sa práve vďaka tomu stane záchrancom ľudu. Lebo zavrhnutie vyvoleného záchrancu je súčasťou Božieho plánu záchrany. Boh použil nenávisť bratov na záchranu Izraela. Boh použil aj nenávisť Židov na záchranu sveta. Lebo ako bol Jozef zavrhnutý vlastnými, tak aj Boží Syn bol zavrhnutý vlastnými. Ako sa Jozef vďaka tomu stal ich záchrancom, tak sa aj Boží Syn stal vďaka svojmu zavrhnutiu záchrancom sveta. Ako Boh použil predanie Jozefa na záchranu Božieho ľudu, tak Boh použil ukrižovanie svojho Syna na záchranu sveta.

Pane, aké predivné sú tvoje cesty! Ešte aj nenávisť človeka Ti musí slúžiť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal