Nezaradené

22. september

Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozreli v rozpakoch jeden na druhého, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom po Ježišovom boku. Jemu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, o kom to hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi a opýtal sa ho: Pane, kto je to? Ježiš odpovedal: Ten, komu podám namočenú skyvu. Potom namočil skyvu, vzal ju a podal Judášovi. A hneď po tej smidke vošiel do Judáša satan. Tu mu Ježiš povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. Nikto zo stolujúcich však nerozumel, prečo mu to povedal… Judáš vzal smidku a vyšiel von. Bola noc.

Ján 13:21-30

Pane, kto je to? Jánova otázka, ktorú sa tu pýta i v mene ostatných učeníkov, prezrádza niečo o Judášovi. Judáš bol dokonalý herec. Nikto z učeníkov ho ani v najmenšom nepodozrieval z toho, že by tým zradcom mohol byť on. Do poslednej chvíle tak učeníci nevedia, o kom to Ježiš hovorí. Až keď uvidia Judáša, ako prichádza so zástupom vojakov a bozkom označí Ježiša ako toho, koho treba zatknúť, zistia, kto je zradca. Judáš je pokrytec, muž dvoch tvárí.

Ale čo nevedia učeníci, vie Ježiš. Ako naloží s týmto poznaním? Pri poslednej večeri môžeme sledovať Ježišov zápas o záchranu Judáša. Najprv mu podá chlieb a víno, potom mu umyje nohy. Nakoniec mu podá namočenú skyvu chleba. Tu nejde len o označenie zradcu. V tej dobe podaná skyva bola znakom priateľstva. Takúto poctu udelila najdôležitejšia osoba pri stole len jednému zo stolujúcich. Ježiš ju udelí Judášovi. Tým mu hovorí: Ja viem, čo chceš urobiť, ale ja ťa stále i napriek tomu milujem. Dvere ku mne máš stále otvorené.

Judáš však už nie je schopný cúvnuť. Skyvu síce prijal, ale Ježišovo priateľstvo odmietol. Tým, že sa uzavrel voči svetlu, otvoril sa moci temnosti. A hneď po tej smidke vošiel do Judáša satan. Preto vošiel, lebo Judáš mu otvoril dvere. To, čo začalo satanským pokušením (Jn 13:2), skončilo Judášovým dobrovoľným rozhodnutím sa pre zradu. A tak čítame: …Judáš vzal smidku a vyšiel von. Bola noc. Nielen Judáš bol v tme, ale tma bola i v ňom. Každý odchod od Ježiša je odchodom do noci, do tmy. Vždy je ľahšie odísť ako sa potom vrátiť. Judáš sa už nikdy nevrátil, hoci mohol. Ani mnohí iní po ňom!

Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zahrávali so svojou spásou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal