Biblia a teológia

7. august

Keď Abrahám včasráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mestá Okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mestá, v ktorých Lót býval.

Genezis 19:27-29

Aký je to Boh, ktorý zrovnáva mestá s ich obyvateľmi zo zemou? Je to ten istý Boh, ktorý nechal zomrieť svojho Syna na kríži: Boh súdu i Boh milosti. Skôr je na mieste pýtať sa, čo sú to za mestá, ktoré prepadli Božiemu súdu. Sú to mravne skazené mestá. Boh kazí to, čo už je skazené. A to, čo robí v prípade Sodomy a Gomory, na lokálnej úrovni, raz urobí na globálnej úrovni. V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka (Lk 17:29-30). Boží súd je spravodlivý tak, ako je Boh spravodlivý. Každý dostane to, čo si zaslúži. To je princíp spravodlivosti.

Ale ten istý Boh je i milostivý. Spomenie si na Abraháma a zachráni Lóta. Uprostred príbehu zničenia Sodomy a Gomory sa tak odohráva i príbeh záchrany Lóta. Tu vidíme ovocie Abrahámovej zástupnej modlitby. Bola Sodoma zachránená? Nie, nebola, lebo sa v nej nenašlo ani desať spravodlivých. Bola Abrahámova modlitba zbytočná? Nie, nebola, lebo Lót bol zachránený. Nebol zachránený preto, že bol spravodlivý, ale preto, že Boh bol milostivý. Vypočul Abrahámovu modlitbu.

Abrahám ide na miesto, kde predtým stál pred Hospodinom. Dnes pred Bohom stojí niekto väčší ako Abrahám. Stojí tam ten jediný spravodlivý, Ježiš Kristus, ktorý svojou smrťou premenil Boží súd na Božie odpustenie pre nás. Odvtedy sa dňom i nocou za nás prihovára. A Boh Ho vypočúva. I dnes.

Pane, ďakujeme, že Ty si ten, ktorý sa prihovára za nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal