Biblia a teológia

20. február

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko čo mám, je tvoje.

Lukáš 15:25-30

V rozhovore s otcom vychádza najavo mentalita staršieho syna. Vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu: Pozri, koľko rokov ti slúžim. Z jeho strany to nie je o láske a oddanosti k otcovi, ale o službe otcovi. Keď starší syn hovorí s otcom, pripomína mu svoje zásluhy. Keď otec hovorí so starším synom, pripomína mu jeho výsady: Všetko, čo mám je tvoje.

Staršiemu synovi časom vybledli výsady synovstva a vynikli mu jeho zásluhy služby. Už vidí len to, čo on robí pre otca, ale už nevidí, čo otec robí pre neho. Svoju záslužnú službu začne otcovi pripomínať vo chvíli, keď sa stretne s otcovou milosťou naproti mladšiemu bratovi. Chce, aby otec jednal s ním i s jeho bratom spravodlivo a nie milostivo. Vyčíta otcovi, že voči nemu sa zachoval nespravodlivo: Mne si nikdy nedal. Zatiaľ čo voči jeho bratovi sa zachoval milostivo: Pre neho si zabil vykŕmené teľa.

Spravodlivosť hovorí: Dostaneš, čo si zaslúžiš. Milosť však hovorí: Dostaneš, čo si nezaslúžiš. Otec sa k mladšiemu synovi nespráva tak, ako by si zaslúžil, ale tak, ako si nezaslúži. To je to, čo starší syn nedokáže zniesť. On chce mať spravodlivého, nie milostivého otca. Lebo pre neho je život s otcom o zásluhách, o rokoch vernej služby, o zachovávaní prikázaní. Očakáva za to, že bude odmenený. A keď zistí, že život s otcom je o milosti, o odpustení, o prijatí a o láske, tak sa hnevá, reptá a protestuje. Otcovo milosrdenstvo je tak sprevádzané reptaním jeho staršieho syna. Tak ako Ježišovo prijímanie hriešnikov bolo sprevádzané reptaním farizejov a zákonníkov.

Pane, ďakujeme, že s nami nejednáš spravodlivo, ale milostivo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal