Biblia a teológia

4. august

Potom muži povedali Lótovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa, synov, dcéry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto! Zničíme toto miesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Nato Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho dcéry za manželky, povedal: Vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje.

Genezis 19:12-14

Anjeli oznamujú Lótovi Boží súd nad mestom. Údel Sodomy je spečatený. Prečo bude Sodoma zničená? Nie preto, že je mravne skazená, ale preto, že sa v nej nenašlo aspoň desať spravodlivých. Prečo nie, to prezrádza pohľad na Lóta. On bol nádejou Sodomy, ale tá nádej zlyhala. Lót totiž nemá žiaden vplyv na obyvateľov mesta. Jeho slová nemajú váhu. A to i napriek tomu, že v meste zastáva pozíciu v mestskej rade. Nikto ho však neberie vážne. Dokonca ani jeho blízki.

Lót sa totiž dozvedá, že súdu bude ušetrený každý z jeho blízkych, ktorý s ním ujde z mesta. Úžasne milostivá ponuka! S touto ponukou ide najprv za svojimi budúcimi zaťmi.

Ako dopadne Lótova misia v rodine? Oznámi im Boží súd nad mestom s tým, že záchrana je v úteku. Oni však neberú Boha vážne, preto ani slovo o súde neberú vážne. Ale nielen Boha neberú vážne. Ani svojho budúceho svokra nie. Veď ako môžu brať vážne toho, kto sám celý život nebral Boha vážne?! Keď si Lót nezískal vážnosť skôr, tak ani potom, vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva, mu nikto neverí. Keď nedovolil Bohu, aby mal vplyv na jeho život, potom ani jeho život nemal vplyv na druhých.

Lót stratil morálne právo „kázať“ druhým. Tak dopadne človek, ktorý má byť Božím poslom vo svojom okolí, no celý život bol čímsi iným. Vyjde na posmech.

Pane, pomôž nám žiť ako tým, ktorí to myslia s Tebou vážne.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal