Nezaradené

7. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval. Vtom muži prinášali na nosidlách ochrnutého a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru…

Lukáš 5: 17 – 20

Ježiš vyučuje, tak ako veľakrát predtým i potom. A zástup počúva. Čo pritiahlo tento zástup k Ježišovi, presne nevieme. Môžeme sa len domnievať. Čo priviedlo štyroch mužov k Ježišovi, to vieme veľmi presne. Bola to ich viera. Ježiš videl ich vieru.

Ako je však možné vidieť vieru? Nie je viera niečo neviditeľné, skryté v srdci človeka? Niečo, čo je len medzi mnou a Bohom? Nie. Pravú vieru vždy vidieť. Vidieť ju na činoch, ktoré sa z nej rodia. Z viery štyroch sa zrodil konkrétny, praktický čin. Vysúkali si rukávy a priniesli svojho ochrnutého priateľa na lôžku k Ježišovi.

Ich viera je však nielen viditeľná, ale aj zástupná. Ježiš nevidí vieru chorého, ale vieru tých, ktorí ho prinášajú. Viera má často zástupný charakter. Pre vieru jedných Boh zachráni druhých. Pre vieru rodičov zachráni deti. Pre vieru ženy zachráni muža. Viera štyroch je navyše i vytrvalá. Nenechá sa odradiť prekážkami.

V tomto prípade prekážkou je práve zástup okolo Ježiša. Aké smutné! Tí, čo počúvajú Ježiša, sa svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou stávajú prekážkou pre tých, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom. Inokedy tou prekážkou môže byť čas. Roky sa za niekoho modlíme a nič sa nedeje. Ale k viere patrí aj vytrvalosť. Vďaka  vytrvalej a vynaliezavej viere svojich priateľov sa ochrnutý dostane k Ježišovi.

Na čom je však založená ich viera? Na poznaní, že oni svojmu priateľovi pomôcť nemôžu. Pomôcť mu môže jedine Ježiš. Ale oni mu môžu pomôcť v tom, aby sa s Ním stretol. To najviac, čo môžeme urobiť, je pomôcť druhým stretnúť sa s Tým, ktorý jediný vie pomôcť. Viac urobiť nemôžeme, menej však áno.

Pane, učiň z nás nosičov ochrnutých!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal