Biblia a teológia

8. júl

V tom čase šineársky kráľ Amráfel, ellasarský kráľ Arjók, élamský kráľ Kedorlaómer a kráľ národov Tideál šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi, gomorskému kráľovi, Šineábovi, ademskému kráľovi, Šeméberovi, ceboimskému kráľovi a kráľovi z Bely, čo je Cóar… Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky potraviny a odtiahli. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli.

Genezis 14:1-2, 11-12

Lót sa ocitne uprostred medzinárodného vojenského konfliktu a stane sa vojnovým zajatcom. Čo sa to stalo? Len to, čo trochu drsne hovorí jedno slovenské príslovie: Kto sa mieša medzi otruby, zožerú ho svine. Lót sa zamiešal medzi obyvateľov Sodomy a teraz musí znášať ich údel. To je ovocie jeho pomýleného rozhodnutia z predchádzajúcej kapitoly. To je zákonitosť, ktorú v živote nemôžeme nijako obísť či oklamať. Medzi naším rozhodnutím v prítomnosti a naším životom v budúcnosti existuje priama súvislosť. Aké je rozhodnutie v prítomnosti, také bude ovocie v budúcnosti. Aká je naša voľba dnes, také budú dôsledky zajtra. Nemôžeme robiť zlé rozhodnutia a čakať, že budeme žať dobré ovocie.

V celej udalosti Lót vystupuje úplne pasívne. On už viac nerozhoduje o tom, čo sa s ním deje. Stáva sa len trpným účastníkom diania okolo seba. Na začiatku to tak nebolo. Na začiatku slobodne, dobrovoľne robí určité rozhodnutie. Teraz sa nedobrovoľne stáva zajatcom, ktorý je zbavený možnosti slobodne o sebe rozhodovať. Teraz už len trpne znáša dôsledky svojho rozhodnutia. Žne trpké ovocie svojej pomýlenej voľby.

Pane, nauč nás sa tak rozhodovať, aby sme na to v živote nedoplácali.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal