Nezaradené

8. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lukáš 9: 1 – 6

Dvanásti sú vyslaní na svoje prvé misijné „turné“. Ježiš ich pripravuje na to, čo ich čaká. Čaká ich to isté, s čím sa stretával aj On sám. A síce, že jednými budú prijatí a druhými zas odmietnutí. Niekde pre nich otvoria dvere dokorán, inde zas pred nimi dvere zatvoria: Keby vás niekde neprijali… Božie kráľovstvo totiž neprichádza na neutrálnu pôdu. Prichádza na územie okupované kniežaťom tohto sveta. Preto je konflikt nevyhnutný. Jeho vonkajším prejavom je odmietnutie poslov evanjelia. Ale v skutočnosti odmietnutý nie je posol, ale Posielajúci. Zvesť o Božom kráľovstve narazí na múr nevery a niekedy aj nepriateľstva. To je duchovná realita, s ktorou majú Ježišovi poslovia počítať. Vtedy aj dnes.

Keď sa Dvanásti stretnú s odmietnutím a neprijatím, majú ho prijať a ísť ďalej. Ale ich neprijatie nezostane bez následkov pre tých, ktorí ich neprijali: … odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim. Vytrasený prach z nôh poslúži ako svedectvo na poslednom súde proti tým, ktorí odmietli Ježišových poslov s ich zvesťou. Počuli, ale neprijali. Tým na seba privolali súd. Lebo kde sa zvestuje evanjelium, tam sa zároveň odohráva súd: Lebo sme Kristovou vôňou… jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život (2Kor 2:15). Prijaté evanjelium sa stáva záchranou, odmietnuté sa stáva súdom.

Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Hlásať Božie kráľovstvo (Lk 9:2). znamená hlásať evanjelium, radostnú zvesť o príchode Božej vlády. Lebo jej príchod znamená porážku všetkých mocí zla. Znamená vyslobodenie pre ľudí spútaných hriechom a zotročených vášňami. Prepustenie satanových otrokov na slobodu. Znamená úplne nový život pod Božou vládou, ktorá je vládou milosti a lásky. Lepšiu správu, než akou je evanjelium, tento svet nemá. Ani vtedy, ani dnes.

Pane, prosíme, použi si aj nás pre šírenie evanjelia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal