Nezaradené

8. marec

Ježiš odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

Ján 3:5-7

Ježiš v súvislosti s Božím kráľovstvom opakovane hovorí o novom narodení. Dokonca kategoricky prehlási: Musíte sa znova narodiť. Prečo však pre nové narodenie platí Ježišovo musíte? On sám to vzápätí vysvetľuje, keď povie: Čo sa narodilo z tela, je telo, čo sa narodilo z Ducha, je duch. To znamená, že existujú dva svety, tento viditeľný, materiálny, časný svet a neviditeľný, čiže duchovný, večný Boží svet.

Ako sú dva svety, tak sú i dva druhy životov. Ten telesný, biologický, ktorý je určený pre život v tomto svete. A  duchovný, ktorý je určený pre život v Božom svete, v Božom kráľovstve. Telesný život má pôvod v človeku, keď sme sa narodili našim rodičom. Duchovný život má pôvod v Bohu, keď sa človek narodí z Božieho Ducha. Jeden i druhý život je dar. Telesný život je Bohom darovaný skrze rodičov. Duchovný život je Bohom darovaný skrze Ducha. Tak ako sme ničím nemohli prispieť k svojmu telesnému narodeniu, tak nemôžeme ničím prispieť k novému narodeniu. Je to dar z milosti. Nedá sa ničím zaslúžiť.

Ako sme teda prišli na tento svet? Narodením. Ako môžeme vstúpiť do Božieho sveta? Tiež len narodením, novým narodením. Ako sme biologickým narodením vstúpili do tohto časného života tu na zemi, tak duchovným narodením vstupujeme do večného života v Božom kráľovstve a to už v tomto živote.

Prečo teda platí: Musíte sa znova narodiť? Lebo tak, ako je telesné narodenie bránou do telesného života, tak je duchovné narodenie bránou do nového života s Bohom. Inak ako novým narodením sa do Božieho sveta vstúpiť nedá. Podstatné však je, že sa do neho vstúpiť dá!

Pane, ďakujeme, že si nám povedal, ako môžeme vojsť do Božieho kráľovstva


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal