Nezaradené

1. január

Toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom.

Náreky 3:21-23

Pri pohľade do budúcnosti človek nič tak nepotrebuje ako nádej. Život bez nádeje je totiž životom beznádeje. Lenže nie je nádej ako nádej. Nádej mnohých ľudí patrí do kategórie tzv. zbožných prianí. Tie však nemajú nič spoločné s Bohom. Rodia sa z ľudských túžob, ktoré sa potom stávajú nádejou človeka.

Existuje však aj iný druh nádeje, ktorý nemá pôvod v nás, ale mimo nás. Práve k takému nás pozýva autor citátu z knihy Náreky. On vedie rozhovor sám so sebou, so svojím srdcom, ktoré už stratilo nádej: Zmizla… moja nádej v Pána (Nár 3:18). On si však vezme k srdcu niečo, čo vedie ku vzkrieseniu jeho nádeje. Čo je to? Poznanie Boha. Čo vie o Bohu, to hovorí svojmu vlastnému srdcu. Jemu adresuje slová o Božej milosti, ktorá sa obnovuje každým ránom.

Aké potešujúce! Veď pri pohľade na nový rok rýchlo zistíme, že s jeho príchodom sa nič podstatné nezmenilo. Ani naša osobná, zdravotná, ani rodinná či pracovná situácia. Rok je síce nový, ale inak všetko ostalo po starom. Písmo nám však hovorí, že nielen každé ráno je nové, ale že aj Božia milosť je nová. Boh nám na každý deň nového roku pripravil novú milosť. Prečo milosť? Preto, aby sme mali silu uniesť to, čo sa v našom živote zmeniť nedá. A zároveň nám pripravil novú milosť, aby sme mali silu zmeniť to, čo sa v našom živote zmeniť dá. Napríklad seba.

Čo nemôžeme zmeniť, to sú najmä okolnosti nášho života. Neraz sa modlíme za ich zmenu a nič sa nedeje. Ale Božie dieťa nie je závislé od okolností, ale od Božej milosti. Keď vie, že Boh mu na každý deň daruje novú milosť uniesť to, čo sa zmeniť nedá, nemusí si zúfať. Práve naopak. Zároveň môžeme vedieť, že Božia milosť bude stačiť i na to, na čo my stačiť nebudeme. Odkiaľ môžeme brať tú istotu? Z pohľadu na Kristov kríž. Tam vidíme, že Božia milosť stačila na náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Stačila na našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie hriechov. Vari milosť, ktorá stačila na to najväčšie, by nestačila na všetko ostatné v našom živote?! Preto máme nádej.

Pane, ďakujeme, že môžeme byť ľuďmi nádeje a nie beznádeje.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal