Biblia a teológia

8 spôsobov, ako nám doktrína večnosti pomáha ujasniť si hodnoty

Myslite na dar večnosti

Sme Bohom stvorení ako bytosti zamerané na hodnoty, ciele, zámery a význam. Všetci žijeme pre niečo, o niečo sa usilujeme, niečomu slúžime. V našich životoch sú veci, ktoré si ceníme, a veci, ktoré pre nás nie sú veľmi hodnotné. Sú veci, o ktorých hovoríme, že si ich ceníme, ale do ktorých neinvestujeme spôsobom, akým by sa dalo očakávať, ak by sme si ich vážili tak veľmi, ako hovoríme. V našich životoch sú veci, ktorých úroveň hodnoty stúpa nad ich reálnu hodnotu, a keď sa to deje, tieto veci začínajú ovládať naše myšlienky, túžby, slová a činy. Náš život formuje to, čo si ceníme. Ak chcete vedieť, čo si skutočne ceníte, zamyslite sa nad tým, kam zvyknete investovať čas, energiu, dary a peniaze.

Doktrína večnosti je obrovskou pomocou pri zápase o naše hodnoty, pretože nás učí, čo je skutočne hodnotné a pre čo sa oplatí žiť. Večnosť nás požehnáva definitívnym usporiadaním si hodnôt. Pozrite sa do Zjavenia a počúvajte hlasy ľudí, ktorí sú už vo večnosti. Čo oslavujú? Nie je to bohatstvo, moc, veľkolepé paláce, uznanie ľudí či úspechy. Nie, ich oslava sa ustavične sústreďuje na ich Spasiteľa a jeho vernú a víťaznú milosť. Potrebujeme si pomocou večnosti usporiadať hodnoty, pretože veľmi ľahko strácame predstavu o tom, čo je dôležité. Pre niektorých z nás to znamená, že investujeme priveľa času, energie, peňazí a obáv do svojho trávnika. Tisícky dolárov a stovky hodín investovaných do zelenej plochy, ktorá sa pre nás stala takou dôležitou. Je pre vás váš trávnik dôležitejší, než by mal byť?

Alebo ste možno ten manžel, ktorý priveľa investuje do svojich mužských hračiek. Nepotrebujete viac investovať do pušiek, tenisových rakiet, udíc alebo golfových palíc. Trávite priveľa času so svojou zbierkou hračiek, takže nemáte dosť času na ženu a deti? Investujete priveľa času a energie do svojho vzhľadu? Možno máte v skrini priveľa mejkapu oblečenia. Ukazujú sa vaše pravé hodnoty v tom, že trávite viac času zaoberaním sa svojim výzorom než každodenným osobným stíšením? Možno ste študentom na univerzite a sledovanie aktuálneho diania na sociálnych médiách sa pre vás stálo príliš dôležitým. Ozývať sa v tej nekonečnej diskusii sa pre vás stalo príliš dôležitým a klikanie na ďalšie stránky vám požiera priveľa času. Áno, všetci môžeme mať úžitok z ujasnenia si hodnôt, ktorým nás žehná doktrína večnosti.

Ako nám doktrína večnosti pomáha ujasniť si hodnoty? Navrhujem osem spôsobov.

  1. Existencia večnosti mi okamžite hovorí, že som bol stvorený pre niečo väčšie než preto, aby som sa práve teraz a práve tu sústreďoval na moje túžby, potreby a pocity. Ak existuje niečo ako večnosť, tak čokoľvek, čo chcem, čokoľvek, o čom si myslím, že to potrebujem, a moje momentálne pocity musím chápať a prehodnocovať vo svetle toho, čo má prísť.
  2. Existencia večnosti mi hovorí, že keďže toto nie je cieľ ale príprava na ten konečný cieľ, zmyslom prítomnosti nie je používať moje zdroje, aby som si vytvoril taký veľký raj, aký si len môžem dovoliť. Ak neexistuje niečo ako večnosť, potom dáva zmysel užiť si čo najviac osobného potešenia a pohody, ako sa dá, pretože život je všetko, čo máme. Ak večnosť však existuje, znamená to, že môj život nie je len o momentálnych potešeniach, ale oveľa viac o cieli, ktorý má prísť.
  3. Existencia večnosti mi hovorí, kde a kedy nájdem jediné skutočné uspokojenie. Večnosť nás konfrontuje so skutočnosťou, že konečná osobná radosť, šťastie, naplnenie a uspokojenie nikdy nenájdeme vo stvorenom svete ľudí a vecí. Večnosť nám prináša poznanie, že najväčšie ľudské potešenie sa nachádza v osobe, Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď je v strede on, keď je on mojim dôvodom pre všetko, a keď žijem úplne poddaný jemu, potom budem poznať nespútanú radosť a uspokojenie v srdci. Doktrína večnosti prináša na svetlo lož materializmu. Ustavične mi pripomína, že materiálne veci neuspokoja túžby môjho srdca, pretože či si to uvedomujem, či nie, tie hlboké túžby sú po Bohu.
  4. Existencia večnosti mi hovorí, do čoho by som mal investovať svoje zdroje. Hovorí mi, čo sa mi najviac vráti. Ježiš povedal svojim nasledovníkom, aby investovali do mešca, ktorý sa nezodrie. Pavol naliehal na svojich čitateľov, aby „hľadali to, čo je hore“ (Kol 3:1). Niektoré veci prinášajú dočasné uspokojenie, ale rýchlo vyprchajú. Dá sa však investovať čas, energiu a peniaze tak, že to vydrží celú večnosť. Doktrína večnosti nás volá k tomu, aby sme mali dlhodobé hodnoty a investovali do vecí, ktoré prinášajú viac než rýchlo sa kaziace ovocie.
  5. Existencia večnosti ujasňuje moje hodnoty tak, že ma upozorňuje na to, čo je skutočne dôležité. Ako som už vravel predtým, naše životy vždy formuje to, že niektoré veci označíme za dôležité a iné za nedôležité. Je nevyhnutné urobiť to správne. Aké smutné by bolo, keby ste investovali svoj život do vecí, ktoré sa nakoniec ukážu ako nedôležité.
  6. Existencia večnosti mi hovorí o nebezpečenstve, ktoré predstavuje podľahnutie pokušeniu uctievať stvorenie a nie Stvoriteľa. Všetci žijeme uprostred každodenného boja o uctievanie. Ustavične prebieha boj o to, čo bude vládnuť našim srdciam, a tak ovládať spôsob, akým žijeme. Našim srdciam buď vládne láska k Stvoriteľovi a uctievanie ho, alebo niečoho zo stvorenia. Slávou nášho konečného domova bude to, že Stvoriteľ bude mať v našich srdciach svoje právoplatné miesto, ktoré už nikdy nič nenahradí. Najväčšia radosť ľudskej existencie prichádza, keď má Stvoriteľ v našich srdciach svoje právoplatné miesto ako Kráľ.
  7. Existencia večnosti ma uisťuje o milosti, ktorú potrebujem, aby som bojoval boj o hodnoty, ktorý prebieha v mojom srdci. V tomto zápase o hodnoty nikdy nie sme sami, pretože Kráľ kráľov vstúpil do našich životov svojou milosťou. Nikdy nás neposiela do boja bez toho, aby šiel s nami. Nikdy nás nevolá do bitky bez toho, aby nám nedal správne zbrane. Bojuje pri tom za nás aj v tých chvíľach, keď sme príliš znechutení, príliš slabí, alebo príliš hlúpi na to, aby sme bojovali sami za seba. Ak mi Boh milostivo daroval miesto s ním vo večnosti, tak mi taktiež dá všetku milosť, ktorú potrebujem na ceste tam. Doktrína večnosti mi pripomína, že v sľube o budúcej milosti je zahrnutá záruka súčasnej milosti.
  8. Existencia večnosti mi dáva nádej, keď si úplne zle nastavím hodnoty. Je to nádej, ktorá nie je založená na našich doterajších úspechoch, ale na milosti a dobrote môjho Pána. Budú chvíle, keď vy i ja stratíme zo zreteľa to, čo je dôležité. Naše srdcia nemilujú vždy to, čo je najlepšie. Večnosť mi však pripomína, že moja najväčšia nádej nie je v tom, že to zvládnem, ale v tom, ktorý to zvládol vždy a vždy spravil to, čo bolo správne. Za lístok do slávnej večnosti som nezaplatil správnymi hodnotami a poslušnosťou, ale zaplatil zaň Ježišov dokonalý život, zástupná smrť a slávne vzkriesenie. Keďže je to pravda, môžem k nemu teraz prísť so svojimi zlyhaniami v hodnotách a viem, že u neho nájdem milosť a milosrdenstvo. Doktrína večnosti mi pripomína, že pri všetkých mojich poblúdeniach ma zachová až do konca a privíta ma vo svojom pravom dome, kde s ním budem žiť navždy.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway

Paul Tripp

je pastor, autor a rečník na medzinárodných konferenciách. Je prezidentom Paul Tripp Ministries a pracuje na prepojení premieňajúcej moci Ježiša Krista s každodenným životom.