Biblia a teológia

Zoznámte sa so svojím tínedžerom

Jedného dňa som sa v kuchyni otočil a zbadal som svojho syna v tínedžerskom veku. Ešte než som ho stihol pozdraviť, spýtal sa ma: „Oci, čo si myslíš o mojich ušiach?“ Bol nesmelým tínedžerom, ktorý sa bál, že jeho uši sú priveľké na jeho hlavu. Priznám sa, že som nad jeho ušami nikdy nerozmýšľal. Ale v to ráno som o jeho ušiach rozprával dlhšie a vážnejšie než kedykoľvek predtým alebo potom.

Byť rodičom tínedžerov je ťažké. Nemáme radi ich nepredvídateľnosť, spontánnosť. Sme nervózni z toho, ako rýchlo sa veci stanú veľmi vážnymi a ako rýchlo sa všetko mení.

Čo Biblia hovorí o tínedžeroch

Potrebujeme tínedžerom biblicky porozumieť, ale máme jeden problém: Biblia o tínedžeroch nehovorí vôbec nič. Ak by ste hľadali biblické verše o tínedžeroch, žiadne by ste nenašli. Adolescencia je veľmi nedávny výmysel. Ale Písmo opisuje mladícke tendencie. Mnohé z nich nájdeme v Prísloviach. V Prísloviach 1-7 Šalamún dáva svojmu synovi životné rady a učí nás o tom, akí sú tínedžeri.

Príslovia zdôrazňujú hodnotu múdrosti a napomínania, rovnako ako dôležitosť počúvania múdrejších a pokorenia sa pred niekým, kto nás napomína. Dokonca sa tu píše: „Kto nenávidí výčitku, je hlupák“ (Prís 12:1). Toto sú priority, ktoré sú pre tínedžerov (aj ich rodičov) veľmi vyzývajúce. Väčšina tínedžerov nemá hlad po múdrosti. Väčšina z nich si myslí, že sú už múdri a veria, že ich rodičia im nemajú veľmi čo dať. Väčšine tínedžerov múdrosť však veľmi chýba a určite potrebujú láskavé napomenutie.

Pomôžte svojim deťom pochopiť hodnotu múdrosti. Predajte im ju. Nepodarí sa vám to, ak sa s nimi budete dostávať iba do nepríjemných konfrontácií a hrozných verbálnych bojov o moc. To ich len prinúti utiecť a skryť sa alebo útočiť späť. Múdrosť sa takto neodovzdáva.

Ako spraviť múdrosť atraktívnou

Robíte múdrosť pre vašich tínedžerov lákavou? Majú pocit, že napomenutie môže chutiť aj sladko? Spravte múdrosť atraktívnou. Spravte z napomínania niečo, po čom budú túžiť.

1. Pripravte sa

Skôr ako sa vysporiadate so svojím tínedžerom, vysporiadajte sa sami so sebou (Mt 7:3-5). Niekedy, keď sa začnem rozprávať s jedným z našich detí v puberte, všimnem si ako na mňa moja manželka zúrivo máva. Snaží sa mi naznačiť, že zniem príliš frustrovane. Musím sa pripraviť tak, že budem o problémoch uvažovať biblicky, porozprávam sa o nich so svojou manželkou a budem sa modliť za moje dieťa aj za seba samého. Kým toto všetko spravím, moja myseľ je nastavená úplne inak a som pripravený stať sa Božím nástrojom zmeny.

Po tom, ako sa pripravíte, porozprávajte sa so svojím tínedžerom na správnom mieste v správnom čase. Zavrite sa do tichej miestnosti, možno do izby vášho tínedžera, kde sa bude cítiť pohodlne a bezpečne. Nesnažte sa natlačiť dôležité múdre slová či poučenia do uponáhľaných momentov, ani sa to nesnažte robiť len tak popri niečom inom. Tým, že tomu dáte čas, ktorý si to zaslúži, hovoríte: Si dôležitý/á a to, čo Boh hovorí je tiež dôležité. Som ochotný investovať čas, aby som mohol byť jeho nástrojom nápravy.

Priznajte si, že vaši tínedžeri vás vedia vytočiť. Ak začnete strácať nervy, ospravedlňte sa, modlite sa, dajte sa dokopy a potom sa vráťte a dokončite načatý rozhovor. Pamätajte si, že odovzdávanie múdrosti neznamená biť tínedžera slovami. Je to ako keby ste mu na krk zavesili krásny veniec. Je to ako dať mu do rúk zlato priamo z Božieho vrecka. To sa radikálne líši od toho, ako tínedžeri zvyknú premýšľať o múdrosti a náprave. Nepotvrdzujte ich názory a nenechajte váš hriech, aby poškodil hodnotu a krásu tohto momentu.

Tínedžeri sa často zvyknú brániť. Často vezmú našu milujúcu starostlivosť a rodičovskú pomoc ako výčitku. Reagujú potom tak, že obraňujú svoje rozmýšľanie a konanie a začnú sa s nami hádať. Musíme si dávať veľký pozor na to, čo im povieme. Naše deti potrebujú, aby sme k nim prichádzali s úprimnými otázkami a nie s obvineniami. Musíme sa vedieť dobre kontrolovať. Musíme si dať pozor, aby sme na nich nezačali kričať, lebo to nemá nič spoločné s odovzdávaním múdrosti a často nám pri tom ide len o to, aby sme vyhrali debatu. Príslovia hovoria: „Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev“ (Prís 15:1). Musíme si dať pozor, aby naše rozhovory neskončili len emocionálnym dohadovaním sa.

2. Hľadajte ich.

Tínedžeri nie sú len defenzívni, okrem toho sa aj radi skrývajú. Nezvyknú žiť otvorene. Väčšinou trávia nekonečne veľa času vo svojich izbách.

Hľadajte svojich tínedžerov. Každý deň im vyjadrujte, že ich máte radi. Nepýtajte sa otázky, na ktoré sa odpovedá buď áno alebo nie. Pýtajte sa otázky, ktoré potrebujú vysvetlenie a odhalenie samého seba. Nebudujte si s nimi vzťah iba vtedy, keď ich chcete naprávať. Nevšímajte si ich iba vtedy, keď robia niečo nesprávne; všimnite si ich aj vtedy, keď robia niečo dobré a chváľte ich za to. Modlite sa s nimi. Vstupujte do sveta svojich tínedžerov a žite tam s nimi. Tínedžeri zo zásady odmietnu granáty múdrosti a napomínania, ak ich bude hádzať z diaľky niekto, kto sa im ani nepokúsil priblížiť.

3. Rozprávajte krátko.

Keď máte vážny rozhovor so svojím tínedžerom, rozprávajte zaujímavo a dostaňte sa rýchlo k pointe. Musíte si byť vedomí, že vaši tínedžeri sa budú sústrediť len krátko a preto musíte múdrosť a napomínanie prinášať v interakcii a nie formou prednášky. Niektorí z nás akoby so sebou nosili neviditeľné kazateľnice, ktoré sme kedykoľvek pripravení rozložiť a pustiť sa do toho. Nechajte ich radšej v skrini. Pýtajte sa stimulujúce otázky, ktoré budú vášho tínedžera nútiť premýšľať nad svojimi túžbami a rozhodnutiami. Pomôžte im, aby si na svoje vnútro dokázali posvietiť svetlom Božieho Slova. Prekvapte ich pravdou. Nechajte, aby múdrosť lákavo žiarila priamo pred ich očami. Nenechajte sa strhnúť vlastnou túžbou viesť monológy či príhovory. Zapojte svojho tínedžera do zaujímavej konverzácie, ktorá nie je o tom, aby ste ukázali svoju autoritu, alebo právo povedať im, čo je správne. Radšej sa s nimi rozprávajte spôsobom, ktorý vyzdvihuje pravdu a ukazuje na jej krásu.

My nikdy nebudeme schopní predpokladať, čo prinesie každý jeden deň v našej snahe vychovávať naše deti, ale čím viac budeme našim tínedžerom rozumieť, tým viac k nim budeme schopní pristupovať pripravene a nie bojazlivo.

Odmietnite sebastrednú túžbu po prežití, ktorá ako úspech definuje, keď pubertu svojich detí prežijete bez toho, aby ste sa zbláznili, či rozviedli. Nesmieme sa uspokojiť s ničím iným než s tým, že sa staneme nástrojmi v Božích rukách, ktoré robia v životoch našich detí dôležité veci. Nenechajte sa oklamať. Nenechajte sa odignorovať. Nezúčastňujte sa vojny medzi osobnosťami. Verne prinášajte sladké slová múdrosti a láskavé slová napomenutia. Ukážte vašim tínedžerom, čo je skutočne hodnotné a dôverujte Bohu, že v nich vybuduje lásku k svojej pravde.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Paul Tripp

je pastor, autor a rečník na medzinárodných konferenciách. Je prezidentom Paul Tripp Ministries a pracuje na prepojení premieňajúcej moci Ježiša Krista s každodenným životom.