Kresťanský život

Pozor! Prichádzajú Vianoce!

Prichádzajú. Zjavujú sa všetky ich znamenia, dúfam, že si toho ste vedomí. Vaša rodina bude napadnutá. Nebude to fyzický útok terorizmu, hurikánu alebo lesného požiaru. Nie, tento útok je skrytejší, podmanivejší a atraktívnejší, no v skutočnosti je oveľa nebezpečnejší.

Na vašu rodinu zaútočí obdobie sviatkov.

Možno si hovoríte: O čom to ten Paul Tripp hovorí? Dovoľte, aby som vám to vysvetlil.

Obdobie adventu prichádza. Mal to byť nádherne pokojné obdobie pripomínania si Božej najväčšej odpovede na problém stratených a rebelujúcich nositeľov jeho obrazu. Jeho odpoveďou nebolo ich odsúdiť, ale priniesť ultimátny dar milosti – dar samého seba – v osobe Syna. Ale namiesto pokojného obdobia uctievania a oslavy sa advent vyvinul do duchovnej vojny, uprostred ktorej je aj vaša rodina.

Nemám žiaden problém s krásnymi ozdobami, rodinnými hodovaniami ani s dávaním darčekov. Vianočné obdobie môže byť obdobím, kedy sú rodiny opäť spolu, kedy sa vzťahy obnovujú a máme príležitosť vyjadriť si navzájom, ako sa máme radi. To, čo ma trápi je vojna o to, ktorý príbeh bude definovať to, čomu naše deti veria o tom, kým sú, čo potrebujú a o čom sú ich životy.

Každá ľudská bytosť žije zo zmyslu, ktorý mu dáva nejaký definujúci príbeh. Adventné obdobie sa stále viac stáva bitkou medzi dvoma príbehmi – jedným podmanivým a lákavým, ale vo svojej podstate nepravdivým a tým druhým, ktorý je hlboko pokorujúci, no každý človek na svete ho potrebuje.

Falošný príbeh Vianoc

„Príbeh Vianoc“, ktorý rozpráva kultúra okolo nás našim deťom, ich vkladá do centra celého príbehu, na miesto, ktoré patrí Bohu a jedine Bohu. Pozerá sa na stvorenie a hľadá v ňom svoje naplnenie a nie uctievanie Stvoriteľa. Našou hlavnou potrebou sa vďaka nemu stáva naše fyzické potešenie, hoci to, čo skutočne najviac potrebujeme je záchrana nášho Spasiteľa. Tento falošný príbeh je plný pohodlia momentu a nie večných priorít.

V každom prípade je príbeh, ktorý budú vaše deti počuť počas tohto obdobia znova a znova, nebezpečne nesprávny, pokiaľ ide o to, kto sú a čo potrebujú. Vyzýva ich, aby nachádzali upokojenie tam, kde sa nedá nájsť, aby vložili svoju nádej do vecí, ktoré naplnenie ich nádejí nikdy neprinesú, aby si mysleli, že môžu dosiahnuť to, čo dokáže iba Mesiáš.

Pravdivý príbeh adventu

No na rozdiel od tohto falošného „vianočného príbehu“, ten skutočný „príbeh adventu“ je pokorujúci a neatraktívny. Je to smutný príbeh o svete, ktorý je zlomený hriechom, plný rebelujúcich sebastredných ľudí, ktorí sú ochotnými spolupracovníkmi na projekte vlastného sebazničenia. Tento príbeh je o zhodení Stvoriteľa z trónu a uctievaní stvorenia. Je o podmienkach, ktoré boli také zúfalé, že Boh spravil nemysliteľné, poslal svojho Syna ako obetného Baránka záchrany. A prečo Ježiš prišiel? Pretože sme boli takí stratení, takí zotročení a takí plní sebaklamu, že sa jednoducho už nedalo spraviť nič iné.

Viete, kým vaše deti nebudú počuť a rozumieť zlej správe, dobrá správa sa im nebude zdať atraktívnou. Správa, že Ježiš prišiel, aby naplnil úžasnú misiu milosti, aby žil, zomrel a vstal namiesto nás je hodná oslavy len vtedy, keď pochopíme, že on je našou jedinou nádejou.

Bojujme ten skutočný boj

Bitka o advent nie je o tom, či by sme si mali spievať známe vianočné pesničky alebo koledy, či by sme mali stráviť čas na bohoslužbách alebo s našimi rodinami. Nie, táto bitka je o tom, ktorému príbehu identity, potreby, podstaty a zámeru budú vaše deti veriť a po ktorom budú ich srdcia túžiť.

Život je skutočne súbojom príbehov a tento súboj zúri najviac vtedy, keď má byť skutočný príbeh vyrozprávaný najhlasnejšie.

Užívajte si teda darčeky, ozdoby a dobroty, ale začnite tento rok svoju rodinu pripravovať dostatočne skoro na boj, ktorý príde, tým, že im budete hovoriť skutočný príbeh. Skôr ako sa začnete rozptyľovať všetkými tradíciami, ktoré sviatky prinášajú, začnite bojovať o srdcia svojich detí.

5 zbraní, ktoré môžete použiť pri boji o srdce

Tu je päť spôsobov, ktoré môžu pomôcť vašim deťom sústrediť sa na skutočný príbeh adventu:

  1. Začnite skoro. S rozprávaním skutočného príbehu sa nedá začať priskoro ani sa ho nedá rozprávať príliš často, keďže falošný príbeh je všade okolo nás. Nemusíte čakať až do Štedrého dňa na príležitosť viesť vašu rodinu k Božiemu Slovu.
  2. Hovorte aj o zlej správe. Chráňte svoju rodinu od falošných správ tým, že im budete hovoriť zlú správu o ich hriechu a oddelení od Boha. Dobrá správa nie je dobrá, kým nie je odpoveďou na zlú správu a záchrana sa stane nádhernou, keď pochopíme hĺbku toho, ako veľmi ju potrebujeme.
  3. Varujte ich pred falošnou správou. Užite si tradície a zábavu, ale využite príležitosť poukázať na to, ako a prečo budú vaše deti znovu a znovu počuť falošný príbeh, ktorý nie je pravdivý.
  4. Prezentujte Ježiša ako dar darov. Vyjadrujte svoju lásku dávaním darčekov, ale pripomeňte svojim deťom, že stvorenie ich nemôže uspokojiť a že našu jedinú nádej môžeme nájsť v tom jedinom Dare – v osobe, prítomnosti, diele a milosti Ježiša.
  5. Vložte adventný príbeh do úplne všetkého. Obdobie adventu nám dáva skvelú príležitosť pomôcť našim deťom porozumieť im samým a všetkému v ich živote z perspektívy narodenia, života, smrti a vzkriesenia Ježiša. Adventný príbeh im hovorí o tom, kým sú, čo potrebujú a o čom ich životy v skutočnosti sú. Tento príbeh je jediným spoľahlivým spôsobom, ako porozumieť našim osobným individuálnym príbehom.

Nič nie je dôležitejšie než snaha pomôcť našim deťom porozumieť Ježišovej milosti, ktorá žiari jasnejšie, než akýkoľvek dar, ktorý by im svet kedy mohol ponúknuť. Jeho svetlo nikdy neprestane svietiť a nikto ho neuhasí.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Paul Tripp

je pastor, autor a rečník na medzinárodných konferenciách. Je prezidentom Paul Tripp Ministries a pracuje na prepojení premieňajúcej moci Ježiša Krista s každodenným životom.