Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Nahum


Nahum vykresľuje pád Ninive a Asýrie, ktorý je obrazom toho, ako Boh potrestá a zničí všetky kruté ľudské ríše.


Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.