Biblia a teológia

9. február

Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si… Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov.

Lukáš 7:36, 40-43

Ježišovmu rozhovoru so Šimonom predchádza nečakaná udalosť. Typickú orientálnu pohostinnosť, ktorú Šimon ako hostiteľ svojmu hosťovi nepreukázal, preukáže Ježišovi neznáma žena ľahkých mravov. To ona príde, umyje jeho nohy a natrie ich voňavým olejom. Tým, že Ježiš prijme jej službu lásky, klesne v očiach farizeja. Predsa svätý Boží muž nemôže dovoliť, aby sa Ho dotýkali ruky hriešnice! Ak áno, potom Ježiš nie je Boží muž. Takto v sebe rozmýšľa Šimon.

Ježiš zareaguje krátkym podobenstvom o dvoch dlžníkoch. Jedného predstavuje  Šimon, druhého  žena. Na prvý pohľad je medzi nimi priepastný rozdiel. On, muž dobrej povesti, farizej. Ona, žena zlej povesti, prostitútka. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast zbožnosti a bezbožnosti, mravnosti a nemravnosti ako medzi nimi dvoma. Čo už len môžu mať títo dvaja spoločné? Predstavme si, že majú. Jeden i druhý má dlh u Boha. Biblia niekedy hovorí o našich hriechoch ako o dlhoch. Aj mravne bezúhonný Šimon i mravne skazená žena tu vystupujú ako dlžníci. To je ich situácia pred Bohom. A nielen ich, ale i naša.

Ako vlastne vzniká náš dlh u Boha? Dlžníkom sa človek stáva vtedy, keď niečo dostane s tým, že to má vrátiť. Každý z nás niečo dostal od Boha s tým, že to má vrátiť Bohu. Je to náš život. Život nám bol darovaný a s ním i všetko potrebné k životu. Nič z toho, čo máme, naše sily, zdravie, schopnosti, obdarovanie, náš čas nepatrí nám, ale Bohu. Všetko nám bolo len prepožičané s tým, že to máme vrátiť Bohu. To znamená, že svoj život máme žiť v súlade s Bohom a s Božou vôľou. Ale od chvíle, keď začneme žiť bez Boha a v rozpore s jeho vôľou, stávame sa Božími dlžníkmi. Lebo všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, stáva sa naším dlhom voči Bohu. Náš dlh voči Bohu rastie geometrickým radom. Všetky naše myšlienky, slová, skutky, ktoré myslíme, hovoríme a konáme bez Boha, sa stávajú naším dlhom.

Pane, aj my sme dlžníci, ktorí Ti veľa dlhujú! Pomôž nám vrátiť späť, čo Ti dlžíme.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal