Biblia a teológia

27. február

Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste ?Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.

Lukáš 13:23-28

Mnohí z nás sme vychovaní na samozrejmosti Božej lásky. Veď či k Bohu nepatrí láska? Aký by to bol Boh, ktorý by ma nemiloval?! Ktorý by ma nevpustil dnu, kedykoľvek zaklopem na jeho dvere?! My si robíme nárok na Božiu lásku z toho titulu, že Boh je láska. Ale vari my máme nárok na Božiu lásku? Vari je jeho láska „nárokovateľnou položkou“? Biblia nezvestuje Božiu lásku ako samozrejmosť, ako niečo, na čo máme automaticky nárok. Biblia zvestuje Božiu lásku ako zázrak. A tak, ako Biblia nezvestuje samozrejmosť Božej lásky, tak nezvestuje ani samozrejmosť otvorených dverí. Tie sú rovnako zázrakom ako je ním i Božia láska. Preto môcť vojsť otvorenými dverami či tesnou bránou je najväčšia výsada. Výsada, ktorá však nepotrvá večne.

Keď Ježiš s nami hovorí o zatvorených dverách, o plači a škrípaní zubami, robí to len preto, lebo nás miluje. Keď tu berie na seba podobu neoblomného hospodára, ktorého ani klopanie, ani plač, ani prosby tých vonku neobmäkčia, robí to len preto, aby zdôraznil vážnosť a naliehavosť svojej výzvy, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. On nás chce mať dnu. Chce nás ochrániť pred tým, aby sme zostali stáť vonku. On nechce, aby  pre nás raz bolo neskoro.

Slová o plači a o škrípaní zubami vychádzajú z úst Spasiteľa sveta. Preto tiež patria do evanjelia. Veď čo je evanjelium? Nie je to zvesť, ktorá hovorí: Ešte máš čas, veď dvere sú dokorán otvorené. Boh sa poteší, keď prídeš i na poslednú chvíľu. Nie! Evanjelium je zvesť, ktorá hovorí: Je najvyšší čas vstúpiť dnu. Lebo dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť pre teba neskoro!

Pane, pomôž nám brať tvoje slová smrteľne vážne a neodkladať tvoje pozvanie na poslednú chvíľu!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal