Nezaradené

9. júl

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lukáš 11: 4

Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď On sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za Ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození. Akému nebezpečenstvu musíme čeliť.

K Ježišovi, nevinnému Božiemu Synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše: Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka (Jk 1:14). Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime.

Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne aj duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou po moci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti.

Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď neraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou! Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca! On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť.

Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal