Kresťanský život

Ako naučiť deti rozumieť Biblii?

Najlepšie na tom, keď som sledoval, ako sa môj prvorodený syn učí čítať, bolo vedomie, že je na ceste k tomu, aby si mohol sám začať čítať Bibliu. Bolo úžasné pomyslieť na to, že sa mu Božie Slovo stáva prístupným.

Zároveň to však bola aj zastrašujúca myšlienka. Kde začať? Zdalo sa mi to, ako priveľká úloha.

Pre rodičov je často pokušením nedať deťom do ruky skutočnú Bibliu, pretože si myslíme, že je to na nich príliš, že je príliš ťažká a deti jej nebudú rozumieť. Zdá sa nám to, akoby sme batoľaťu, ktoré sa práve naučilo chodiť dávali na nohy dospelácke turistické topánky. Zostaňme radšej pri obrázkových knižkách o Noemovom korábe a Jonášovej rybe.

Ale Biblia je skutočne aj pre deti. Ježiš sám hovorí: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19:14). Nemusíme deťom v niečom brániť. Ale naše deti určite potrebujú smerovanie a podporu. Preto Boh prikazuje rodičom, aby vyučovali Boží zákon „či budú sedieť vo svojom dome alebo pôjdu po ceste, či budú líhať alebo vstávať“ (Dt 11:19).

Summer Lacy vo svojej knihe His Word Alone píše: „Najväčšou chybou, akú môžeme spraviť, keď ide o štúdium Biblie, je začať s predpokladom, že jej nebudeme rozumieť.“ Namiesto toho, aby sme predpokladali, že to naše deti nepochopia, ako ich môžeme cielene vystrojiť k tomu, aby pochopili?

Keď dáme našim deťom do ruky Bibliu, existujú dve základné pravdy, ktoré im spolu s ňou musíme odovzdať.

1. Biblia nie je o tebe

Možno to deti prekvapí, že Biblia je pre nich, ale nie je primárne o nich. Rodíme sa s pohľadom nasmerovaným na seba, a teda prirodzene čítame Bibliu takýmto spôsobom. „Čo to hovorí o mne? Čo mám ja urobiť (alebo neurobiť) práve teraz?“ To nie sú zlé otázky, ale míňajú sa pointe. Preskakujú hneď k osobnej aplikácii bez akéhokoľvek základu. Kto je tento Boh, ktorého máme poslúchať? Prečo by sme ho mali poslúchať? Našou úlohou, ako rodičov, je nasmerovať deti preč od nich samých k skutočnej hviezde príbehu. Veľmi sa mi páči, ako túto pravdu vysvetľuje Bryan Chapell vo svojom úvode k The Gospel Transformation Bible:  

Ježiš je hlavnou a najpodstatnejšou osobou na pódiu. Pódium je celé pripravené pre neho; všetko, čo sa na tomto pódiu deje, s ním nejakým spôsobom súvisí; a ničomu, čo sa na tomto pódiu deje skutočne neporozumieme, kým nepochopíme, akým spôsobom dané veci súvisia s ním.

Ak chceme, aby naše deti porozumeli Písmu, musíme im pomôcť vidieť v ňom Krista. Je to akoby sme im dali kľúč k šifre. Praktické aplikácie majú zrazu svoj význam. Naše vlastné ja sa dostáva na to správne miesto a poslušnosť má skutočnú, trvalú motiváciu.

2. Biblia hovorí jeden príbeh

Deti typicky nerozmýšľajú o „veľkom obraze“ a preto prirodzene čítajú Bibliu ako príručku plnú izolovaných morálnych lekcií. V jeho vynikajúcej knihe Najväčší príbeh Kevin DeYoung píše: „Naše deti môžu spoznať množstvo biblických príbehov bez toho, aby pochopili ten Najväčší príbeh, vďaka ktorému majú všetky ostatné príbehy zmysel. Tento „Najväčší príbeh“ je evanjelium. Evanjelium nie je len jeden z mnohých príbehov v Biblii; je tým ultimátnym príbehom Biblie. Našou misiou by teda malo byť pomôcť našim deťom porozumieť každému z individuálnych príbehov v kontexte tohto celkového príbehu.

Ale ako to robiť? Samozrejme, meno „Ježiš“ nenájdeme na každej stránke. Aj tak, ako to hovorí Sally Lloyd Jones: „Každý príbeh šepká jeho meno.“ Alebo ako ďalej píše Chapell: „Našim cieľom ako čitateľov Biblie, ktorí interpretujú Písmo tak, ako to Kristus zamýšľal, nie je snaha nechať Ježiša magicky sa zjaviť v každom texte, ale ukázať, aké má každý z textov úlohu na pódiu záchrany.“

Žiadna z pasáži nestojí osamote. Každá má kontext v rámci príbehu evanjelia – či už prorokuje Krista, pripravuje ľudí na Krista, reflektuje na Krista alebo z neho vychádza (Gospel Transformation Bible). Ak naše deti už vedia čo – alebo v tomto prípade, koho – hľadať, Biblia sa okamžite stane jednoduchšou na pochopenie.

Tri otázky

Tu sú tri otázky, ktoré pomôžu deťom, ktoré čítajú Bibliu, začať s výmenou okuliarov, ktoré sa pozerajú len na seba za tie, ktoré majú v centre evanjelium.

  1. Čo ma táto pasáž učí o Bohu?
  2. Čo ma táto pasáž učí o ľuďoch (alebo o mne)?
  3. Čo ma táto pasáž učí o tom, prečo potrebujeme príchod Záchrancu alebo o jeho príchode samotnom?

Často prvé dve otázky odpovedajú na tú tretiu. Prečo si nesadnete spolu so svojimi deťmi a nevyskúšate si tento prístup spoločne? Vyberte si pasáž z Písma a spýtajte sa tieto tri otázky.

A čo aplikácia? Prichádza. Ale začnite s kladením základov. Keď si vaše deti vytvoria zvyk hľadať odpovede na tieto tri otázky, potom sa budú schopní spýtať: „A čo chce Boh, aby som spravil ja?“ Bibliu môžeme aplikovať do našich životov poriadne vtedy, keď je evanjelium našou hnacou silou.

Dajme teda našim deťom nástroje, ktoré potrebujú, aby neboli o Božom Slove iba informované, ale aby ich premieňalo zvnútra navonok.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       324 x 228, pevná väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-315-7
Rok vydania:    2023
Počet strán:      536

Sara Wallace

vyštudovala The Master's University a predtým, ako sa stala mamou, bola učiteľkou. Spolu s manželom Daveom žijú so svojimi piatimi synmi v Idahu. Je autorkou kníh Created to Care (P&R, 2019), For the Love of Discipline (P&R, 2018) a The Gospel-Centered Mom Bible study (Minuteman Press, 2014) a píše na stránke gospelcenteredmom.com.

Sara Wallace tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články