Autor - Sam Allberry

Sam Allberry v tomto novom videu Apologetiky v jednej minúte vysvetľuje Ježišovu alternatívu k sebavyjadreniu.

Je celibát krutý?

S. Alberry sa zaoberá častou námietkou, že vyžadovať celibát mimo manželstva je kruté; namiesto toho potvrdzuje, že život v Kristovi je plnohodnotný život.