Umenie a kultúra

Prečo je “Buď sám sebou” zlá filozofia?

Sam Allberry

Sam Allberry v tomto novom videu Apologetiky v jednej minúte vysvetľuje Ježišovu alternatívu k sebavyjadreniu.